פרסומים

​​​​

 

 

דו"ח פעילות המשרד לשנת 2019https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/activity_report.aspxדו"ח פעילות המשרד לשנת 2019
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2019https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/Public_information_2019.aspxדיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2019
דו"ח פעילות המשרד לשנת 2018 https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/2018_Activities_Report.aspxדו"ח פעילות המשרד לשנת 2018
דוח שנתי של רשות הבדואיםhttps://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/Annual_Bedouin_Report.aspxדוח שנתי של רשות הבדואים
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבורhttps://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/Public_information.aspxדיווח הממונה על העמדת מידע לציבור
דו"ח התקשרויות רבעון 4 2018https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/qtr_4_2018.aspxדו"ח התקשרויות רבעון 4 2018
התקשרויות עם ספקים רבעון 2 2018https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/qtr3_2018.aspxהתקשרויות עם ספקים רבעון 2 2018
דו"ח התקשרויות עם יועצים וחברות ייעוץ לשנים 2014 - 2017https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/yoatzim_2014_2017.aspxדו"ח התקשרויות עם יועצים וחברות ייעוץ לשנים 2014 - 2017
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור - משרד החקלאות ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/report_2017.aspxדיווח הממונה על העמדת מידע לציבור - משרד החקלאות ופיתוח הכפר
התקשרויות עם ספקים לפי חוק חופש המידע - רבעון שני 2016https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/chofesh_meida_Hitkashruyot_Q2-2016.aspxהתקשרויות עם ספקים לפי חוק חופש המידע - רבעון שני 2016
מינהל המחקר החקלאי - התקשרויות פתוחות לפי חוק חופש המידע - רבעון שני 2016https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/Minhal_Hamechkar_Hachaklaei_Q2-2016.aspxמינהל המחקר החקלאי - התקשרויות פתוחות לפי חוק חופש המידע - רבעון שני 2016
המשרד פרסם את כל ההתקשרויות שבוצעו בשנת 2014, במענה לפנייה לפי חוק חופש המידעhttps://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/information_for_2014.aspxהמשרד פרסם את כל ההתקשרויות שבוצעו בשנת 2014, במענה לפנייה לפי חוק חופש המידעהמשרד פרסם את כל ההתקשרויות שבוצעו בשנת 2014, במענה לפנייה לפי חוק חופש המידע