מאגרי מידע

מאגר לאומי לנוכחות נגעים בישראל מנוהל על-ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. מטרת המאגר היא לאחד את כלל המידע למאגר מידע אחיד אשר יכלול את הנתונים הקיימים ברשימות נגעים באגפים השונים בשירותים להגנת הצומח ולביקורת, באתרי האינטרנט ובמידע המדווח בספרות המודפסת והאלקטרונית. תוכן המידע מתעדכן מעת לעת על-ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

תוכן המידע במאגר הלאומי עשוי לשמש גורמים פנימיים במשרד כגון תחום הערכת סיכוני נגעים, אגף אבחון, שירות הדרכה ומקצוע וגורמים מחוץ למשרד כגון תלמידים/סטודנטים, חוקרים, חקלאים וארגונים בינלאומיים.
המאגר מכיל נתונים כמו שם מדעי לנגע, שמות נפוצים בעברית ובאנגלית, סיווג טקסונומי, טווח מאכסנים, מקורות מידע ועוד.

למאגר זה הושקעו מאמצים רבים באיסוף המידע, בדיקתו, עריכתו ופרסומו. במידה ונתקלתם במידע חסר אנא פנו לד"ר משה ואקנין ביחידת שירותים להגנת הצומח ולביקורת.​​