מאגרי מידע

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

אלפון המשרד/Odot/Role_Owner/Pages/default.aspxאלפון המשרד
המאגר הארצי לרישום כלבים/Pages/DogSearch.aspxהמאגר הארצי לרישום כלבים
כרטיסי צמח לחוק סטנדרטים/services/maagarey_meyda/Pages/kartisei_tzemach.aspxכרטיסי צמח לחוק סטנדרטים
מאגר אטרקציות של תיירות חקלאית/כפרית ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/maagar_atr/maagar_art_hakl/Pages/default.aspxמאגר אטרקציות של תיירות חקלאית/כפרית ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
מאגר היתרים לתוצרת אורגנית/ppis/Yechidot/standarts/Pages/organic_permission.aspxמאגר היתרים לתוצרת אורגנית
מאגר המידע לחומרי הדברה/services/maagarey_meyda/Pages/hadbara.aspxמאגר המידע לחומרי הדברה
מאגר הצהרות בריאות/services/maagarey_meyda/Pages/declarashion.aspxמאגר הצהרות בריאות
מאגר לאומי לנוכחות נגעים בישראל/services/maagarey_meyda/Pages/National_Database_of_Pests_in_Israel.aspxמאגר לאומי לנוכחות נגעים בישראל
מאגר מחלות בעלי חיים/vet/Yechidot/Apidmiology/maagar_baaley_chaim/Pages/default.aspxמאגר מחלות בעלי חיים
מאגר מידע שיווקי/services/maagarey_meyda/Pages/Market_Research.aspxמאגר מידע שיווקי
מאגר מידע שירות ההדרכה והמקצועhttps://shaham.library.org.il/agron-catalogמאגר מידע שירות ההדרכה והמקצוע
מאגר סיפורי עצים/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/maagar_sipury_etzim_2018/Pages/default.aspxמאגר סיפורי עצים
מאגר פרחים/services/maagarey_meyda/Pages/maagar_prachim.aspxמאגר פרחים
מאגר צמחים חסכניים במים/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/Watereconomical_plants/Pages/Water_Efficient_Plants.aspxמאגר צמחים חסכניים במים
מאגר תוויות תכשירי הדברה/ppis/tachshiry_hadbara/Pages/default.aspxמאגר תוויות תכשירי הדברה
מאגרי data.govhttps://data.gov.il/dataset?organization=ministry_of_agricultureמאגרי data.gov
ממשק לגידול פרחי קטיף/shaham/Cut_flowers/Pages/default.aspxממשק לגידול פרחי קטיף
סוגי כלבים/services/maagarey_meyda/Pages/Dogs_Type.aspxסוגי כלבים
ספריה מקוונת /services/maagarey_meyda/Pages/sifriya_mekuvenet.aspxספריה מקוונת
תעודת זהות פירות וירקות/subject/the_food_we_eat/perot_ve_yerakot/Pages/default.aspxתעודת זהות פירות וירקות