מפת הגעה לקריה החקלאית

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית,  דרך המכבים ראשל"צ, ת.ד. 30, בית דגן

 Ministry of Agriculture and Rural Development Agricultural Center, Rishon-Lezion

P.O. Box 30, Beit-Dagan, Israel