שירות ההדרכה והמקצוע

 

 

 הצטרפו אלינו

יוטיוב שירות ההדרכה והמקצועפייסבוק שירות ההדרכה והמקצוע

 

 

חוברת חדשה - גידול תירסhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/hovert_gidul_tiras.aspxחוברת חדשה - גידול תירס
קורס גידול מדשאות ואחזקתןhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/growing_lawns.aspxקורס גידול מדשאות ואחזקתן
SAVE THE DATE - סמינר רשת בנושא חקלאות וסביבה - מפגש שלישיhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/seminar_on_agriculture_and_the_environment_3.aspxSAVE THE DATE - סמינר רשת בנושא חקלאות וסביבה - מפגש שלישי
יום עיון מקוון - בתי גידול לעצי נויhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/habitats_for_ornamental_trees.aspxיום עיון מקוון - בתי גידול לעצי נוי

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)​, הוא ארגון של מומחים בענפי החקלאות השונים, המהווה את גרעינו המקצועי של משרד החקלאות.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שירות ההדרכה והמקצוע

 

 

נוהל להגדרת צאן המיובא למטרת סיפוחhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/Imports_sheep.aspxנוהל להגדרת צאן המיובא למטרת סיפוח12/01/2020 22:00:00

 

 

בפרדס, מאי-יוני 2021שירות ההדרכה והמקצועהדריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/in-the-orchard-guidelines-for-may-june-2021.aspxבפרדס, מאי-יוני 202112/05/2021 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1924
התמודדות עם תופעת הניוון ברוסקוס בעזרת גידול במצעים מבודדיםשירות ההדרכה והמקצועהגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dealing-with-the-phenomenon-of-degeneration-in-rosacea.aspxהתמודדות עם תופעת הניוון ברוסקוס בעזרת גידול במצעים מבודדים12/05/2021 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1925
סיכום בדיקת יעילות מרססים בשקדשירות ההדרכה והמקצועמיכון וטכנולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/summary-of-an-efficiency-test-in-almond-sprayers.aspxסיכום בדיקת יעילות מרססים בשקד08/05/2021 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1922
'דבורים כחול לבן' - סיכום עונת האביבשירות ההדרכה והמקצועדבוריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/blue--and-white-bees.aspx'דבורים כחול לבן' - סיכום עונת האביב08/05/2021 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1923

 

 

קול קורא להצגת מיזמים בתחום הגינוןשירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/call-for-displaying-ornamental-garden-projects.aspxקול קורא להצגת מיזמים בתחום הגינון10/05/2021 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4125
חוברת חדשה - גידול תירסשירות ההדרכה והמקצועגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/hovert_gidul_tiras.aspxחוברת חדשה - גידול תירס08/05/2021 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4124
תכנית הדרכה לשנת 2021שירות ההדרכה והמקצועהדרכה (שה"מ);הנהלת שירות ההדרכה והמקצועhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_cursim_2021.aspxתכנית הדרכה לשנת 202123/03/2021 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4100
עלון ענף הפרחים מספר 27שירות ההדרכה והמקצועתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_anaf_prachim_27.aspxעלון ענף הפרחים מספר 2723/03/2021 22:00:00{8d56e02b-7026-42f8-9904-6b79ab855cda}4c751f98-b30b-4c96-9784-61f31adda1bf74

 

 

סדנה – 'כלכלה בחקלאות'שירות ההדרכה והמקצועכלכלת הייצורhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/sadnaa_calcala_2021.aspxסדנה – 'כלכלה בחקלאות'13/06/2021 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc451
SAVE THE DATE - סמינר רשת בנושא חקלאות וסביבה - מפגש שלישישירות ההדרכה והמקצועשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ);שימור קרקע וניקוז;חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/seminar_on_agriculture_and_the_environment_3.aspxSAVE THE DATE - סמינר רשת בנושא חקלאות וסביבה - מפגש שלישי09/06/2021 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc494
קורס גידול מדשאות ואחזקתןשירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/growing_lawns.aspxקורס גידול מדשאות ואחזקתן01/06/2021 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc495
יום עיון מקוון - בתי גידול לעצי נוישירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/habitats_for_ornamental_trees.aspxיום עיון מקוון - בתי גידול לעצי נוי24/05/2021 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc493

 

 

 

 

<a href="/shaham/Cut_flowers/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>ממשק לגידול פרחי קטיף
<a href="/shaham/shaham_subject/Pesticides_local_market/Pages/default.aspx">רשומות חומרי הדברה לשוק מקומי</a>רשומות חומרי הדברה לשוק מקומי
<a href="/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />עלוני ענף הפרחים</a>עלוני ענף הפרחים
<a href="/services/maagarey_meyda/Pages/maagar_prachim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מאגר פרחים</a>מאגר פרחים
<a href="/shaham/shaham_subject/Pesticides_for_export/Pages/default.aspx">default.aspx</a>רשומות חומרי הדברה ליצוא

 

 

 

 

חוק גנים בוטניים, תשס"ו- 2006https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/hok_ha_ganim_habotaniim_metoch_kovetz_hukim.aspxחוק גנים בוטניים, תשס"ו- 200603/01/2006 22:00:00

מקדמי השקיה

קיימות מספר שיטות לחישוב ההתאדות הפוטנציאלית מתחנות מטאורולוגיות. FAO 56 הינה שיטה המקובלת על ידי השרות המטאורולוגי הישראלי והעולמי ומשרד החקלאות. במקביל, קיימת שיטה לחישוב ההתאדות היומית (או במהלך יממה) המקובלת על ידי מו"פ צפון.

תחשיבים כלכליים לגידולים השונים

לאור השונות הגדולה בין המגדלים ולאור השונות הגדולה בין אזורי גידול שונים, חובה על כל מגדל לבצע התאמה אישית של נתונים בתחשיב לפני קבלת החלטות אשר קשורות בגידול.