שירות ההדרכה והמקצוע

 

 

 הצטרפו אלינו

יוטיוב שירות ההדרכה והמקצועפייסבוק שירות ההדרכה והמקצוע

 

 

עקרונות ביישום חומרי הדברה (רססים)https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_rassim_2021.aspxעקרונות ביישום חומרי הדברה (רססים)אגף ענפי שירות בשה"מ (תחום מיכון וטכנולוגיה), מתכבד להזמינכם לקורס רססים שיתקיים בזום, בתאריכים 17/3/21, 18/3/21 ו- 21/3/21.
SAVE THE DATE - תכשירי הדברה בחקלאות הצומח, עדכונים וחידושיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/save_the_date_pesticides.aspxSAVE THE DATE - תכשירי הדברה בחקלאות הצומח, עדכונים וחידושיםאגף ענפי שירות וסביבה (תחום הגנת הצומח) בשה"מ, מתכבד להזמינכם למפגש מקוון - תכשירי הדברה בחקלאות הצומח, עדכונים וחידושים.
יישום קומפוסט בחקלאות האורגניתhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/save_the_date_compost_application.aspxיישום קומפוסט בחקלאות האורגניתשה"מ והארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל מזמינים אתכם ליום עיון מקוון בנושא: יישום קומפוסט בחקלאות האורגנית.
סדרת הרצאות בנושאי 'הגינון ביתי'https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/ginun_beti.aspxסדרת הרצאות בנושאי 'הגינון ביתי'שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מתכבד להזמין את הציבור הרחב לסדרת הרצאות 'גינון ביתי' שתחל ב- 24.2.2021.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)​, הוא ארגון של מומחים בענפי החקלאות השונים, המהווה את גרעינו המקצועי של משרד החקלאות.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שירות ההדרכה והמקצוע

 

 

נוהל להגדרת צאן המיובא למטרת סיפוחhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/Imports_sheep.aspxנוהל להגדרת צאן המיובא למטרת סיפוח12/01/2020 22:00:00

 

 

מעקב אחר הדינמיקה להתפתחות עמידות בתריפס הפרחים המערבי לתכשירי הדברהשירות ההדרכה והמקצועהגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/frankliniella-occidentalis.aspxמעקב אחר הדינמיקה להתפתחות עמידות בתריפס הפרחים המערבי לתכשירי הדברה17/02/2021 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1890
הנחיות להתעוררות, להאבקה, להגנת הצומח, להשקיה, לדישון ולריסוסי הזנה בדובדבן לשנת 2021שירות ההדרכה והמקצועמטעים;מחוז גליל-גולןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/guidelines-for-cherry-picking.aspxהנחיות להתעוררות, להאבקה, להגנת הצומח, להשקיה, לדישון ולריסוסי הזנה בדובדבן לשנת 202116/02/2021 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1889
המלצות לשימוש באורגניזמים מועילים להדברת מזיקים בקנביס רפואישירות ההדרכה והמקצועהגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pest-control-in-medical-cannabis.aspxהמלצות לשימוש באורגניזמים מועילים להדברת מזיקים בקנביס רפואי15/02/2021 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1888
תקופת המעבר בין התחלובותשירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/the-period-of-transition-between-the-emulsifications.aspxתקופת המעבר בין התחלובות13/02/2021 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1887

 

 

קול קורא להצעת הרצאות ביום העיון חידושים באביזרי השקיה ובבקרי השקיהשירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_hashkaya.aspxקול קורא להצעת הרצאות ביום העיון חידושים באביזרי השקיה ובבקרי השקיה18/01/2021 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4121
קול קורא להגשת תקצירים ליום עיון 'בתי גידול לעצי נוי'שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_Habitats_for_ornamental_trees.aspxקול קורא להגשת תקצירים ליום עיון 'בתי גידול לעצי נוי'18/01/2021 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4122
תכנית ההדרכה לשנת 2021 - תחום הנדסת הצומחשירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/annual_plan.aspxתכנית ההדרכה לשנת 2021 - תחום הנדסת הצומח05/01/2021 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4120
קול קורא לתוכניות מחקר ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2021 שירות ההדרכה והמקצועגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_egozi_adama.aspxקול קורא לתוכניות מחקר ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2021 02/01/2021 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4123

 

 

יום עיון מקוון - הגנת הצומח בגן הנוישירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/plant_protection_-in_the_ornamental_garden.aspxיום עיון מקוון - הגנת הצומח בגן הנוי23/03/2021 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc485
עקרונות ביישום חומרי הדברה (רססים)שירות ההדרכה והמקצועמיכון וטכנולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_rassim_2021.aspxעקרונות ביישום חומרי הדברה (רססים)16/03/2021 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc484
SAVE THE DATE - תכשירי הדברה בחקלאות הצומח, עדכונים וחידושיםשירות ההדרכה והמקצועהגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/save_the_date_pesticides.aspxSAVE THE DATE - תכשירי הדברה בחקלאות הצומח, עדכונים וחידושים06/03/2021 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc483
קורס ניהול סיכונים בעצים, מרס-אפריל 2021שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_nihul_sicunim.aspxקורס ניהול סיכונים בעצים, מרס-אפריל 202128/02/2021 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc478

 

 

 

 

<a href="/shaham/Cut_flowers/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>ממשק לגידול פרחי קטיף
<a href="/shaham/shaham_subject/Pesticides_local_market/Pages/default.aspx">רשומות חומרי הדברה לשוק מקומי</a>רשומות חומרי הדברה לשוק מקומי
<a href="/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />עלוני ענף הפרחים</a>עלוני ענף הפרחים
<a href="/services/maagarey_meyda/Pages/maagar_prachim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מאגר פרחים</a>מאגר פרחים
<a href="/shaham/shaham_subject/Pesticides_for_export/Pages/default.aspx">default.aspx</a>רשומות חומרי הדברה ליצוא

 

 

 

 

חוק גנים בוטניים, תשס"ו- 2006https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/hok_ha_ganim_habotaniim_metoch_kovetz_hukim.aspxחוק גנים בוטניים, תשס"ו- 200603/01/2006 22:00:00

מקדמי השקיה

קיימות מספר שיטות לחישוב ההתאדות הפוטנציאלית מתחנות מטאורולוגיות. FAO 56 הינה שיטה המקובלת על ידי השרות המטאורולוגי הישראלי והעולמי ומשרד החקלאות. במקביל, קיימת שיטה לחישוב ההתאדות היומית (או במהלך יממה) המקובלת על ידי מו"פ צפון.

תחשיבים כלכליים לגידולים השונים

לאור השונות הגדולה בין המגדלים ולאור השונות הגדולה בין אזורי גידול שונים, חובה על כל מגדל לבצע התאמה אישית של נתונים בתחשיב לפני קבלת החלטות אשר קשורות בגידול.