​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

יום עיון מחקרים בזית16/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_mechkarim_anaf_zait_2020.aspx<img alt="זית" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/zait.jpg?RenditionID=8" style="BORDER:0px solid;" />אודיטוריום ע"ש כהן, הקריה החקלאית, בית דגן
04/02/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_mimshak_disun_hashkaya.aspx<img alt="" src="/shaham/TrainingActivities/PublishingImages/hashkaya.jpg" style="BORDER:0px solid;" />