תחום מדגה

 

 

 

תחום מדגה תומך בהדרכת המגדלים בכמה מסלולים:
1.  מפגש עם הדייגים בשטח;
2 . סיורים מקצועיים;
3 . ארגון מפגשים אזוריים וארציים;
4 . תוכניות מחקר על פי דרישות המגדלים;
5 . לימוד והדרכת ממשק גידול של מיני דגים חדשים;
6 . הכנת תוכנית ייצור שנתית והכנת פרוטוקולי גידול;
7 . סיור בשווקי הדגים והכוונה לייצור דגים איכותי;
8 . הכנת תוכנית השקעות בחווה;
9 . ארגון השתלמויות למגדלים;
10. קידום ענף דגי הנוי – טרופיים וקרים כאחד.
 
צוות מחלקת מדגה מונה כיום שני מדריכים העוסקים בנושאים שנאמרו לעיל. לכך יש להוסיף בשנים האחרונות סיוע לענף דגי הנוי בישראל, המהווה גם הוא חלק ממשפחת חקלאות המים בישראל. הקשר עם המגדלים הוא ישיר ורציף. שיטות ההדרכה השתכללו מאד עם התפתחות התקשורת האלקטרונית. טלפונים ניידים, מערכת מחשוב, אתרים באינטרנט. כל אלו מגבירים את הקשר ואת ההדרכה. ההדרכה כיום נוטה יותר ליצירת ידע במפגשים, ימי עיון, סיורים מקצועיים ואם צריך – גם בביקורים פרטניים במשקים.
מדגה

 

 

איסוף דגיגי קיפון משפכי נחליםמדגהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Collecting_rainbow_fish-from_riverbeds.aspxאיסוף דגיגי קיפון משפכי נחלים16/10/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1513
פריחות של מיקרו-אצות וחיידקים כחולים בסביבה המימית והסיכונים מהןשירות ההדרכה והמקצועמדגהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/microalgae_and_bacteria_in_the_aquatic_environment.aspxפריחות של מיקרו-אצות וחיידקים כחולים בסביבה המימית והסיכונים מהן13/10/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1511
Historical and recent reductions in genetic variation of the Sarotherodon galilaeus population in the Sea of Galileeשירות ההדרכה והמקצוע;דגיםמדגהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Article_HistoricalAndRecentReductionsI.aspxHistorical and recent reductions in genetic variation of the Sarotherodon galilaeus population in the Sea of Galilee05/09/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1507
דיג ומדגה בישראלשירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאי;דגיםמדגהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/fishing_2015.aspxדיג ומדגה בישראל15/08/2015 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca413

 

 

SAVE THE DATE - יום עיון בנושא מדגהשירות ההדרכה והמקצועמדגהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/save_the_date_yomiyun_midge_.aspxSAVE THE DATE - יום עיון בנושא מדגה02/03/2020 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4102

 

 

בנט פרלברג עיינהבנט פרלברג עיינה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465872בנט פרלברג עיינהממ"ר מטה (מדגה)03-9485311ayanabp@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="https://aquacultureinisrael.com/he/publications/fisheries-and-fishfarming-in-israel"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />דיג ומדגה בישראל</a>דיג ומדגה בישראל
<a href="/shaham/Unit/animal/midge/Pages/atarim_midge.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מדגה