תחום עופות

 

 

 

המערך המקצועי בענף העופות מורכב ממרכזים מקצועיים ראשיים (ממר"ים) במטה שירות ההדרכה והמקצוע בבית דגן, וממדריכים מחוזיים המוצבים בחמשת המחוזות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

המחלקה לעופות מספקת שירותי ייעוץ בענפי הלול הבאים:

  • פטמים;
  • מטילות לביצי מאכל;
  • הודיים לבשר;
  • רבייה כבדה וקלה;
  • הדגרה;
  • גידול פרגיות;
  • ענפים חדשים כגון: שלווים, יונים, פסיונים;
  • ציוד ומבנים בענף הלול.

מדריכי המחלקה לעופות מעורבים בפיתוח המקצועי של הענף על-ידי עריכת מחקרים וניסויי שדה ברחבי הארץ ובכך תורמים לקידום ענף העופות בארץ. מידי שנה מדריכי המחלקה לעופות מבצעים מחקרים וכ- 25 ניסויי שדה.

תחום בעלי כנף מארגן במשך השנה כ-24 ימי עיון מחוזיים בשלוחות הענף השונות. בנוסף, התחום מוציא לאור כשבעה דפונים בשנה למגדלים ועורך ניתוח השוואתי של ביצועי פטמים ב- 50% ממשק הפטם במדינה. למדריכים בתחום תרומה רבה בפרסום מאמרים מקצועיים בעיתונות הכתובה.

עופות

 

 

בחינת ביצועי ההטלה של שני קווים גנטיים: לוהמן והייליין 80-W לאורך שתי עונות הטלהעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_mivhan_kavim.aspxבחינת ביצועי ההטלה של שני קווים גנטיים: לוהמן והייליין 80-W לאורך שתי עונות הטלה18/02/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1715
דגשים בתכנון מבנים לגידול מטילות לביצי מאכלשירות ההדרכה והמקצועעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_mivnim_gidul_metilot.aspxדגשים בתכנון מבנים לגידול מטילות לביצי מאכל03/02/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1709
חוברת גידול מטילות לביצי מאכל 2018שירות ההדרכה והמקצועעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hovert_gidul_metilot.aspxחוברת גידול מטילות לביצי מאכל 201803/02/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1710
בטיחות מזון (HACCP) לאורך שרשרת ייצור מוצרי הלולשירות ההדרכה והמקצוע;עופותעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_betichut_mutzri_mazon_lul.aspxבטיחות מזון (HACCP) לאורך שרשרת ייצור מוצרי הלול01/02/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1708

 

 

 

 

נבות חקלאינבות חקלאי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466811נבות חקלאימנהל תחום (בעלי כנף)03-9485311navcha@shaham.moag.gov.il
דן בכרךדן בכרך{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466902בכרך דןסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)04-6816100danbac@shaham.moag.gov.il
חגית ארזיחגית ארזי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466897ארזי חגיתמרכז מקצועי ראשי מחוזי (ענף מטילות)050-6241517hagarz@shaham.moag.gov.il
אילן אריהאילן אריה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466726אילן אריהסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)03-9681451arilan@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/animal/ofot/Pages/atarim_ofot.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום העופות