תחום עופות

 

 

 

המערך המקצועי בענף העופות מורכב ממרכזים מקצועיים ראשיים (ממר"ים) במטה שירות ההדרכה והמקצוע בבית דגן, וממדריכים מחוזיים המוצבים בחמשת המחוזות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

המחלקה לעופות מספקת שירותי ייעוץ בענפי הלול הבאים:

  • פטמים;
  • מטילות לביצי מאכל;
  • הודיים לבשר;
  • רבייה כבדה וקלה;
  • הדגרה;
  • גידול פרגיות;
  • ענפים חדשים כגון: שלווים, יונים, פסיונים;
  • ציוד ומבנים בענף הלול.

מדריכי המחלקה לעופות מעורבים בפיתוח המקצועי של הענף על-ידי עריכת מחקרים וניסויי שדה ברחבי הארץ ובכך תורמים לקידום ענף העופות בארץ. מידי שנה מדריכי המחלקה לעופות מבצעים מחקרים וכ- 25 ניסויי שדה.

תחום בעלי כנף מארגן במשך השנה כ-24 ימי עיון מחוזיים בשלוחות הענף השונות. בנוסף, התחום מוציא לאור כשבעה דפונים בשנה למגדלים ועורך ניתוח השוואתי של ביצועי פטמים ב- 50% ממשק הפטם במדינה. למדריכים בתחום תרומה רבה בפרסום מאמרים מקצועיים בעיתונות הכתובה.

עופות

 

 

סיכום ביצועי שני קווי מטילות: לוהמן ודקאלב (פלוס), בגיל 500 יוםשירות ההדרכה והמקצועעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/experiment_with_lohman_dekalb_lines.aspxסיכום ביצועי שני קווי מטילות: לוהמן ודקאלב (פלוס), בגיל 500 יום12/08/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1789
אפקט צינון הרוח בלול מנהרה פטםשירות ההדרכה והמקצועעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/wind-cooling-effect.aspxאפקט צינון הרוח בלול מנהרה פטם05/08/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1781
מערכת דינמית באוורור המינימום לשליטה על רמת הלחות בלולשירות ההדרכה והמקצועעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dynamic_ventilation_system.aspxמערכת דינמית באוורור המינימום לשליטה על רמת הלחות בלול05/08/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1782
תהליכים בזרימת האוויר בלול מנהרה פטםשירות ההדרכה והמקצועעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/processes_in_the_air_flow_in_the_coop.aspxתהליכים בזרימת האוויר בלול מנהרה פטם22/07/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1773

 

 

 

 

נבות חקלאינבות חקלאי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466811נבות חקלאימנהל תחום (בעלי כנף)03-9485311navcha@shaham.moag.gov.il
שאדי בליקשאדי בליק{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467043שאדי בליקמדריך מחוזי (עופות)04-648910004-6489127shadibal@shaham.moag.gov.il
אילן אריהאילן אריה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466726אילן אריהסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)03-9681451arilan@shaham.moag.gov.il
דן בכרךדן בכרך{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466902בכרך דןסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)04-6816100danbac@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

מפגש מקוון למגדלי עופות בשלוחת הפטםשירות ההדרכה והמקצועעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/megadli_ofot_petem.aspxמפגש מקוון למגדלי עופות בשלוחת הפטם09/12/2020 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc464

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/animal/ofot/Pages/atarim_ofot.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום העופות