ייעול הייצור בשלוחות הלול השונות ביחסי סחר משתנים, תוך שמירה על הפריפריה

• ייצור ביחידות גדולות יותר במטילות לביצי מאכל תוך שמירה על המשק המשפחתי והפריפריה.
• יישום טכנולוגיות מתקדמות לחסכון בכוח אדם: בקרת אקלים, אוספי ביצים, איסוף זבל.

 שיפור איכות תוצרת הלול על-ידי ממשק מתאים והתאמה לדרישות הצרכן והשוק  

• ביצים: טריות, חופש, אומגה- ,3 אורגניות, מוצרי ביצים ובשר עוף מעובדים.
• שיפור ועידוד הצריכה של בשר הודיים.

שיפור תנאי השיכון ואחזקת עופות בהתאמה לדרישות איכות הסביבה ורווחת בעלי חיים  

​• טיפול בזבל, קומפוסטציה, אמוניה בלולים, בחינת סוגי ריפוד.
• צפיפות עופות, קיטום, הנשרה ידידותית, תנאי הובלה ושיווק פטמים.

התאמת ההדרכה לשינויים בענף הלול תוך קידום טכנולוגיות מתקדמות וניהול  

​• קורסים, ימי עיון, סרטים, אתר שירות ההדרכה והמקצוע, יישומים לאיסוף ועיבוד נתונים, הטמעת פרוטוקולי גידול בכל השלוחות והדרכה בשטח.

הידוק שיתוף הפעולה בין המחלקה לעופות בשירות ההדרכה והמקצוע לחקלאים ולמוסדות המחקר  

​• הדרכה והשתתפות בוועדות מקצועיות במסגרת מערכות אינטגרטיביות, סקציות בארגון המגדלים, מועצת הלול.
• שיתוף פעולה עם מוסדות המחקר, לולי ניסוי אזוריים.

הגברת המודעות לבטיחות ביולוגית  

​ • שיתוף פעולה במסגרת משרד החקלאות, השירותים הווטרינריים וגורמים אחרים בענף הלול בהקשר למחלות בכלל ושפעת העופות בפרט.
• הכנה, הפצה והטמעה של נהלים למניעת התפרצות המחלה (מדריך ללולן) 
• תקליטור: סרטון ומצגת למניעת שפעת העופות.
• ימי עיון.

בניית מודלים כלכליים - מקצועיים תומכי קבלת החלטות  

​• סיכומים מקצועיים וכלכליים בשלוחות השונות.
• מבחני גזעים בשלוחות השונות.
• ניתוח ביצועי פטמים בהתאם לסוגי מבנים