תחום צאן

 

 

 

המחלקה לצאן, מהווה חלק מהאגף לבעלי חיים בשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ).
היקף ענף הצאן בארץ (בתחום הקו הירוק) כ- 580 אלף ראשי צאן המוחזקים על-ידי  כ- 2,400 מגדלים.
במערך המקצועי ישנם, מנהלת תחום, מרכז מקצוע ראשי (ממ"ר), וכן מדריך מחוזי.
המחלקה מייעצת לעוסקים בענף הצאן (כבשים ועזים) בשתי שלוחותיו (חלב ובשר) ובכל  המגזרים (היהודי, הערבי והבדואי).
הדרכה ניתנת למשקי צאן, בנושאים הבאים: גידול שגר, רבייה, הזנה, טיפוח, ניהול עדר, ניתוחים כלכליים-מקצועיים, תחשיבים, ציוד ומבנים.
המחלקה לצאן מעורבת גם בפיתוח המקצועי של הענף על-ידי עריכת מחקרים, סקרים, תצפיות וניסויי שדה.
המחלקה לצאן מארגנת פעולות קבוצתיות לחקלאים כגון: ימי עיון, כנסים ארציים, קורסים וסיורים מקצועיים (למגדלי הצאן בארץ ולמשלחות מחו"ל).
המחלקה עוסקת גם בהוצאה לאור של חוברות הדרכה, יישומי מחשב, דפונים, פרוספקטים, סרטי וידיאו ותקשורת לשימוש כל העוסקים בענף הצאן.
המחלקה לצאן מתמקדת בפיתוח נושאים חשובים לענף כגון: ייעול הייצור, שיפור איכות  החלב והבשר, ניהול עדרי צאן, סיכומים כלכליים-מקצועיים לשיפור כושר הניהול, והכנת ניירות עמדה לצורך קבלת החלטות בהנהלת המשרד.
המחלקה לצאן עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם נציגי המגדלים בארגונים השונים (אגודת הנוקדים, אגודת "עזיזה", התאחדות מגדלי הצאן בישראל ואגודת מוארד), המועצה לענף החלב, המחלקה למרעה, מנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני), מו"פים אזוריים, השירותים הווטרינריים, מכוני תערובת, מרכזי מזון וחברות מסחריות.
מדריכי המחלקה מעורבים בצוותים הבאים: הנהלות ענף הצאן והמרעה, שולחן מגדלים, תא תכנון צאן, ובוועדות מקצועיות שונות. המחלקה לצאן מהווה מקור ידע לכל זרועות משרד החקלאות ופיתוח הכפר: ההנהלה, הרשות  לתכנון, מנהלת ההשקעות, המחלקה למרעה והשירותים הווטרינריים.
המחלקה לצאן מעורבת גם בפעילות בתחום ההדרכה הבינלאומית בארץ ובחו"ל, בעריכת קורסים בעיקר במסגרת מרכזי ההדרכה של סינדקו.
צאן

 

 

התאמת ייצור חלב עיזים במשק למצב השוקשירות ההדרכה והמקצועצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/adjusting_go_t-milk_production.aspxהתאמת ייצור חלב עיזים במשק למצב השוק16/11/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1858
חלב צאן 2019 - נתוני י יצור וסקר הרכב החלב ואיכותשירות ההדרכה והמקצועצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_halav_netuni_yezur.aspxחלב צאן 2019 - נתוני י יצור וסקר הרכב החלב ואיכות23/09/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1835
استعمال الحبوب الكاملة في تغذية المجترات الصغيرة שירות ההדרכה והמקצועצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/استعمال_الحبوب_الكاملة_في_تغذية _لمجترا_ الصغيرة.aspxاستعمال الحبوب الكاملة في تغذية المجترات الصغيرة 19/05/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1738
سلالات الأغنام م.ز. سمير قعدانשירות ההדרכה והמקצועצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/سلالا-_لاغنام-.aspxسلالات الأغنام م.ز. سمير قعدان11/05/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1736

 

 

מצגות מיום עיון למגדלי צאן בביר הדאג'שירות ההדרכה והמקצוע;צאןצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_yomiyuon_zon_november_2018.aspxמצגות מיום עיון למגדלי צאן בביר הדאג'27/11/2018 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e479
מצגות מיום העיון השנתי של ענף הצאן בישראלצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_yomiyun_zon_july_20180808-3367.aspxמצגות מיום העיון השנתי של ענף הצאן בישראל04/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e465

 

 

דורית כבביה לנדאודורית כבביה לנדאו{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466905דורית כבביה לנדאומנהלת תחום (צאן)03-9485306dorcab@shaham.moag.gov.il
ראיד אלמחדיראיד אלמחדי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466829ראיד אלמחדימדריך מחוזי (צאן)raedall@shaham.moag.gov.il
סמיר קעדאןסמיר קעדאן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466788סמיר קעדאןמרכז מקצועי ראשי מטה (פוריות)03-9485311samirka@shaham.moag.gov.il

 

 

נוהל להגדרת צאן המיובא למטרת סיפוחhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/Imports_sheep.aspxנוהל להגדרת צאן המיובא למטרת סיפוח12/01/2020 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/animal/zon_eizim/Pages/atarim_zon_eizim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום צאן