אגף פרחים והנדסת הצומח

 

 

 

​אגף הפרחים הנו אחד מאגפי שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

באגף 12 עובדים והוא  מחולק לשני תחומים (ענפים) תחום פרחים ותחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים.

מבנה האגף כולל מנהל אגף, מנהלי תחומים, ממ"רים [מרכז מקצועי ראשי] ומדריכים המוצבים במחוזות.

  • מנהל האגף אחראי על הנושא הארגוני והניהולי של האגף, קשר עם הנהלת המשרד וארגוני המגדלים, משרדי ממשלה וכדומה. קביעת תוכניות עבודה, יעדי המחקר וההדרכה של האגף.
  • מנהלי התחומים הינם המנהלים המקצועיים בכל תחום. הם אחראים על קביעת יעדי המחקר וההדרכה בכל תחום, ריכוז צוותים מקצועיים וניהול מערכת ההדרכה והמחקר בשטח.
  • הממ"רים אחראים על נושאים מקצועיים ברמה רוחבית, הם מרכזים ועדות מקצועיות ועומדים בראש צוות מקצועי. המורכב ממדריכים אזוריים, חוקרים, אנשי מו"פ [מחקר ופיתוח] של חברות ושל המו"פים האזוריים, נציגי שולחנות מגדלים וחקלאים.
  • מדריכי המחוז נמצאים בקשר ישיר עם המגדלים ועוסקים בפיתוח מקצועי, מחקר והדרכה. כל מדריך הנו בעל אחריות מקצועית [רפרנט] למספר גידולים בהם הוא מתמחה ברמה ארצית.

עקב צמצום במספר המדריכים, עוסקים גם מנהלי התחומים והממ"רים בהדרכה שוטפת, בנוסף קיים בשנים האחרונות מעבר הדרגתי להדרכה ארצית, הדרכה קבוצתית באמצעות סיורים ימי עיון וקורסים. תחום הפרחים עוסק בכתיבה ופרסום הנחיות מקצועיות ומידע, אחת לרבעון מתפרסם עלון התחום ובו מידע מקצועי, ארגוני ומחקרי. 

פעילות האגף כוללת הפעלת ועדות מקצועיות בהם שותפים מדריכים מענפי שירות – שירות שדה, הגנת הצומח, מיכון וכמובן נציגי חוקרים ומגדלים.

מדיניות האגף הינה שילוב של פיתוח מקצועי והדרכה לכלל ציבור מגדלי הפרחים ואנשי הגינון בישראל תוך שיתוף פעולה עם כל גורמי המחקר, הארגונים המקצועיים והמגדלים.

יעדים

אחת לשנתיים נקבעים יעדי האגף והתחומים בהתאם ליעדי המשרד. תוכנית העבודה הינה פועל יוצא של יעדי האגף והתחומים.

אגף פרחים והנדסת הצומח

 

 

שומרים על עצים - "חבק עץ"שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטניים;אגף פרחים והנדסת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Adopt_a_tree.aspxשומרים על עצים - "חבק עץ"12/11/2014 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca19

 

 

 

 

מירב חג'בימירב חג'בי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466801מירב חג'בימרכזת הדרכה בכירה (ענפי שירות)03-9485315MeiravH@moag.gov.il
שירלי יצחקשירלי יצחק{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467030שירלי יצחקרכזת לשכה03-9485315shirleyit@moag.gov.il

 

 

ביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/bitul_cursim.aspxביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיון11/03/2020 22:00:00