אגף הדרכה

 

 

 

אגף ההדרכה בשירות ההדרכה והמקצוע מופקד על הפעלת מערך ההדרכה הממלכתי לחקלאים בכל ענפי החקלאות-הדרכה פרטנית, כנסים, קורסים, השתלמויות, ימי עיון, סיורים מקצועיים, הדרכה בכתב (דפונים, חוברות המלצות, סיכומי עונה), הדרכה באמצעות אתר שירות ההדרכה והמקצוע ואמצעים אלקטרוניים מתקדמים – וכל זאת בהתאם לשינויים החלים בחקלאות ישראל, ובשירות ההדרכה והמקצוע בפרט, נוכח מגבלת כח האדם והמעבר לניהול מרכזי.
כל אלו מחייבים את שירות ההדרכה והמקצוע בכלל ואת אגף ההדרכה בפרט לתת דגש להדרכה הקבוצתית לסוגיה ולהפנות לכך משאבים, כדי לתת מענה הולם לצרכי החקלאים בתנאי חקלאות מודרנית ומפותחת.
 
ייזום וארגון הפעילות הקבוצתית בכל ענף וענף נעשה ביוזמת אגף ההדרכה, רכזי ההדרכה והמדריכים ברמה הארצית והאזורית ובעזרת המחלקה להמחשה המספקת את שירותי העריכה הלשונית, עריכה גרפית והפקת החומר הכתוב והדיגיטלי.
אגף ההדרכה הקים ומנהל מאגר של יועצים חקלאיים פרטיים המשמשים להדרכה בעת מחסור בכח-אדם בענפים ובאזורים השונים ולפי צרכי החקלאים.
אגף ההדרכה מקיים מסלולי השתלמויות למדריכים בתחום המקצועי בארץ ובחו"ל, בתחום המתודולוגי – הדרכתי ובפיתוח אישי הכולל גם לימודים אקדמאיים.
 
שירות ההדרכה והמקצוע משמש כזרוע הביצועית המרכזית של סינדקו, באמצעות אגף ההדרכה, למשימות ייעוץ והדרכה בחו"ל.
אגף ההדרכה מרכז את יעדי שירות ההדרכה והמקצוע ואחראי להכנת תכניות עבודה צוותיות ואישיות של המדריכים בשיתוף נציגי החקלאים ותוך מעקב על היקף הבצוע מול התכנון.
אגף ההדרכה מנהל מאגר מידע של כל הפרסומים הקשורים לחקלאות בארץ, ובעיקר של אלו המתפרסמים על-ידי מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע. המאגר משרת מדריכים, חוקרים וחקלאים.
אגף ההדרכה (שה"מ)

 

 

קול קורא: רשימת מרצים לביצוע הרצאות בארץ עבור פעילות שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) - 2017-2018שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאיאגף ההדרכה (שה"מ)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/kolkore_reshimat_marzim_2017.aspxקול קורא: רשימת מרצים לביצוע הרצאות בארץ עבור פעילות שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) - 2017-201817/06/2017 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca592
פריסת הדרכה של מדריכי האגפים במחוזות, דצמבר 2016שירות ההדרכה והמקצועהנהלת שירות ההדרכה והמקצוע;אגף ההדרכה (שה"מ)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/prichat_hadracha_shaham_2017.aspxפריסת הדרכה של מדריכי האגפים במחוזות, דצמבר 201628/02/2017 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca844

 

 

קטלוג חוברותשירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאי;חוברתאגף ההדרכה (שה"מ);המחשה ופרסומיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/hadraha/hamhasha/Pages/hovrot_2017.aspxקטלוג חוברות11/03/2018 22:00:00{387d629f-2d19-40ea-9504-d40d606efd27}0b51c1c4-3e45-4630-9c59-1d9857f83fa32