תחום הדרכה

 

 

 

תחום ההדרכה מופקד על הפעלת מערך ההדרכה הממלכתי לחקלאים בכל ענפי החקלאות- הדרכה פרטנית, כנסים, קורסים, השתלמויות, ימי עיון, סיורים מקצועיים, הדרכה בכתב (דפונים, חוברות המלצות, סיכומי עונה), הדרכה באמצעות אתר שירות ההדרכה והמקצוע ואמצעים אלקטרוניים מתקדמים – וכל זאת בהתאם לשינויים החלים בחקלאות  ישראל, ובשה"מ בפרט, נוכח מגבלת כח האדם והמעבר לניהול מרכזי. כל אלו מחייבים את שרות ההדרכה והמצקוע בכלל ואת תחום ההדרכה בפרט לתת דגש להדרכה  הקבוצתית לסוגיה ולהפנות לכך משאבים, מתוך ראיית החשיבות למתן שירות ומענה  ההולמים את צרכי החקלאים בתנאי חקלאות מודרנית ומפותחת.

ייזום וארגון הפעילות הקבוצתית בכל ענף וענף נעשה ביוזמת האגף המקצועי, רכזי  ההדרכה והמדריכים, ברמה הארצית והאזורית ובעזרת רכזת הקורסים וההשתלמויות  של אגף הדרכה ומינהל.
 
תחום ההדרכה מקיים מסלולי השתלמויות למדריכים בנושאים המקצועיים בארץ  ובחו"ל, בתחום המתודולוגי – הדרכתי ובפיתוח אישי הכולל גם לימודים אקדמאיים.
 
שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) משמש כזרוע הביצועית המרכזית של סינדקו, באמצעות תחום ההדרכה,  למשימות ייעוץ והדרכה בחו"ל.

 

הדרכה (שה"מ)

 

 

 

 

תכנית הדרכה לשנת 2020שירות ההדרכה והמקצועהדרכה (שה"מ);הנהלת שירות ההדרכה והמקצועhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_cursim_2020.aspxתכנית הדרכה לשנת 202015/02/2020 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4100