אגף פירות

 

 

 

באגף הפירות בשה"מ 31 עובדים: מנהל אגף, שני מנהלי תחומים - תחום מטעים ותחום הדרים, רכזת לשכה, רכזת הדרכה ו-26 מדריכים המתמחים בגידול או בכמה גידולים. כל בעלי התפקידים הניהוליים עוסקים בחלק מזמנם בהדרכה ובפיתוח מקצועי. לכל מדריך רשימה של מגדלים ויישובים ברחבי הארץ שאותם הוא מדריך בקביעות. בנוסף לכך, כל מדריך עוסק בפיתוח מקצועי ובריכוז הידע המקצועי בתחום הגידול שעליו הוא מופקד. הידע שנצבר מועבר בין המדריכים בימי צוות, סיורים וביקורים משותפים בחלקות הניסויים. הידע המתגבש מועבר למגדלים בהדרכה פרטנית, בהדרכה קבוצתית, בימי עיון, בימי הדגמה, בסיורים ובחומר כתוב.
 
ההדרכה נעשית בשיטת הניהול מרכזי: ההדרכה למחוזות בענפי המטע השונים נעשית מהמרכז, כך ניתן לספק את ההדרכה למגדלי הפירות ביעילות רבה יותר.
 
צוות ההדרכה באגף הפירות שוקד על העלאה של רמת הידע בקרב מגדלי הפירות בארץ ועל שיפור רווחיותם. הדבר נעשה על ידי הכנסת זנים חדשים וטובים יותר מאלה הקיימים, החדרת שיטות גידול להעלאת היבול ואיכות הפרי והחדרת מיכון וטכנולוגיה להשקיה נכונה, מבוקרת ויעילה.
 
מדריכי אגף הפירות משתפים פעולה עם גורמי המחקר במשרד החקלאות, עם נציגי מועצת הצמחים ועם גופים נוספים העוסקים במחקר ובפיתוח. עדכון שוטף ובחינה מתמדת של החידושים בארץ ובעולם מאפשרים למדריכים לספק את הידע הטוב ביותר לתועלת מגדלי הפירות בישראל.
 
מדריכי אגף הפירות מתמקדים בביצוע היעדים המשותפים לגידולי המטע השונים, כלהלן:
  1. פיתוח זנים חדשים ורווחיים יותר, לימוד תכונותיהם והטיפולים האגרוטכניים המתאימים להם, שיניבו את ההכנסה המרבית מזנים אלה;
  2. שיפור איכות הפרי, הגדלת ממדיו והפחתת פגמים. יעד זה יושג באמצעות שימוש בשיטות אגרוטכניות משופרות, טיפולים במווסתי צמיחה וחומרי הזנה, שימוש ברשתות להגנה מברד וממכות שמש;
  3. שיפור וייעול ההשקיה, חיסכון במים. היעד יושג באמצעות שימוש בשיטות בקרה משוכללות על צריכת המים. המטרה היא לספק את מנת המים המדויקת, למנוע בזבוז ועם זאת לשמור על קבלת יבול מתאים ופרי איכותי;
  4. ייעול ושיפור המיכון למען חיסכון בכוח אדם . הכנסת אמצעי מיכון והדרכה לשימוש מושכל בהם, שיביאו לצמצום בכוח אדם;
  5. הפחתת השימוש בחומרי הדברה.  בשנים האחרונות גובר הביקוש של חלק ניכר מהקניינים לפירות שלא טופלו בחומרי הדברה או שקיבלו טיפול מינימלי בחומרי הדברה. עלינו לספק ביקוש זה. כמו כן, יש למנוע שימוש מיותר בחומרי הדברה כדי למנוע את "שבירתם" של התכשירים. יעד זה יושג באמצעות ניטור מדויק של הפגעים והדרכה למתן ריסוס רק בעת הצורך ובחומרים בררניים ככל האפשר;
  6. שיפור חומר הריבוי: הקפדה על שימוש בחומר ריבוי בריא ואיכותי. נטיעת שתילים   שנרכשו אך  ורק  ממשתלות העומדות בתקן ומקפידות על איכותם.
אגף פירות

 

 

כריתה והובלה של גדמי הדרים ואבוקדושירות ההדרכה והמקצועהדרים;מטעים;אגף פירותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/alon_hadarim_avucado.aspxכריתה והובלה של גדמי הדרים ואבוקדו30/04/2017 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca47

 

 

 

 

שוקי קנוניץשוקי קנוניץ{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466810שוקי קנוניץמנהל אגף א' (פירות)03-9485623shukan@shaham.moag.gov.il
מיכל אברהםמיכל אברהם{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466803<img alt="מיכל אברהם" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/michal_avraham.jpg" style="BORDER:0px solid;" />מיכל אברהםמרכז הדרכה בכיר (בעלי חיים)03-9485925mailto:michalav@moag.gov.il
גלית רחמניגלית רחמני{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466728<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/20121219_153738.jpg" style="BORDER:0px solid;" />גלית רחמנירכזת לשכה בכירה03-9485324galitr@moag.gov.il

 

 

ביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/bitul_cursim.aspxביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיון11/03/2020 22:00:00