הדרים

 

 

 

בתחום ההדרים חמישה מדריכים העוסקים בהדרכה  של 192,000 דונם הדרים בכל חלקי הארץ. תפקידם של מדריכי ההדרים להדריך את הפרדסנים בהדרכה ישירה, בקורסים, ימי עיון, סיורים ופעולות קבוצתיות . מדריך ההדרים לומד את הבעיות באזור שבתחום אחריותו ופועל לפתור אותן על ידי עריכת ניסויים ותצפיות. כמו כן למדריך תפקיד חשוב בהעברת ידע מהמחקר ומאזורי גידול אחרים  למודרכים שלו.
 
מדריכי ההדרים מתמקדים ביעדי העבודה הבאים:
  1. פיתוח זנים חדשים ורווחיים יותר, לימוד תכונותיהם והטיפולים האגרוטכניים המתאימים, שיניבו את ההכנסה המרבית מזנים אלה.
  2. שיפור איכות הפרי, הגדלת ממדי הפרי, הפחתת פגמים - יעד זה יושג על ידי שימוש בשיטות אגרוטכניות משופרות, טיפולים במווסתי צמיחה וחומרי הזנה.
  3. שיפור וייעול ההשקיה, חיסכון במים - היעד יושג על ידי שימוש בשיטות משוכללות של בקרה על צריכת המים. המטרה לספק את מנת המים המדויקת, למנוע בזבוז, ועם זאת, לשמור על קבלת יבול מתאים ופרי איכותי.
  4. ייעול ושיפור המיכון לחיסכון בכוח אדם - הכנסה והדרכה לשימוש באמצעי מיכון שיביאו לצמצום בכוח אדם.
  5. הפחתת השימוש בחומרי הדברה - בשנים האחרונות גובר הביקוש של חלק ניכר מהקניינים לפירות שלא טופלו בחומרי הדברה או שקיבלו טיפול מינימלי בחומרי הדברה. עלינו לספק ביקוש זה. כמו כן, יש למנוע שימוש מיותר בחומרי הדברה כדי למנוע את "שבירתם" של התכשירים. יעד זה יושג על ידי ניטור מדויק של הפגעים והדרכה למתן ריסוס רק בעת הצורך ובחומרים בררניים ככל האפשר.
  6. שיפור חומר הריבוי.
הדרים

 

 

בפרדס, יולי-אוגוסט 2020שירות ההדרכה והמקצועהדריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/in_the_orchard.aspxבפרדס, יולי-אוגוסט 202004/07/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1765
דפון לטיפולים בזן ליים לשמירת הצבע הירוק בפרי והארכת עונת הקטיףשירות ההדרכה והמקצועהדריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/treatment_of_lime_varieties.aspxדפון לטיפולים בזן ליים לשמירת הצבע הירוק בפרי והארכת עונת הקטיף22/06/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1757
בפרדס, מאי-יוני 2020שירות ההדרכה והמקצועהדריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_may_june_2020.aspxבפרדס, מאי-יוני 202003/05/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1731
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בהדרים המיועדים ליצוא - 2020-21שירות ההדרכה והמקצוע;תכשירי הדברה ליצואהגנת הצומח;הדריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbara_bhadarim_export.aspxתכשירי הדברה מותרים לשימוש בהדרים המיועדים ליצוא - 2020-2102/05/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1729

 

 

 

 

ניצן רוטמןניצן רוטמן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466815<img alt="ניצן רוטמן" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/nitzan_rotman_3.jpg" width="117" style="BORDER:0px solid;" />ניצן רוטמןמנהל תחום (הדרים)04-6816100nitrot@shaham.moag.gov.il
עמירם לוי שקדעמירם לוי שקד{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467068עמירם לוי שקדמדריך מחוזי (הדרים)04-6489100amiraml@shham.moag.gov.il
עינת גרזוןעינת גרזון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466761עינת גרזוןמדריכה מחוזית (הדרים)03-9681467einatg@shaham.moag.gov.il
יחזקאל הראשיחזקאל הראש{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467032יחזקאל הראשמדריך מחוזי (הדרים)03-9485324yechezkel@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/perot/hadarim/Pages/atarim_hadarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הדרים
<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים