מטעים

 

 

 

לתחום מטעים שייכים 20 מדריכי מטעים העוסקים בהדרכה של למעלה מ-25 מינים המגודלים במטעים. היקף המטעים בארץ מגיע 800 אלף דונם. לכל מדריך  ישנה התמחות של לפחות שני מינים ויותר. לכל מין מטע מרכזי ישנו מדריך שמשמש כמרכז מקצועי. מדריכי המטעים פרוסים באזורי הגידול השונים ותפקידם לקדם את הנוטעים, על ידי הדרכה ישירה לפי יכולתם, ובעיקר על ידי למידה והכרת הבעיות באזור. על המדריך לנסות ולמצוא פתרונות על ידי ניסויי שדה ותצפיות. כמו כן, למדריך המטעים תפקיד חשוב בהעברת ידע מהמחקר ומאזורי גידול אחרים  לנטעיו. 
 

מדריכי המטעים מקיימים ימי עיון לענפי המטע השונים הפתוחים לציבור הרחב. בנוסף, מתקיימים קורסי גידול לכל מין בנפרד, אותם מרכזים ומעבירים המדריכים בשיתוף גורמים נוספים.  

מטעים

 

 

הדברת עשבים במטע, 2020שירות ההדרכה והמקצועמטעים;הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbarat_asabim.aspxהדברת עשבים במטע, 202021/11/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1860
השחרה בקטריאלית במנגושירות ההדרכה והמקצועמטעים;מחוז גליל-גולןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bacterial_blackening_in_mango.aspxהשחרה בקטריאלית במנגו10/11/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1852
תכשירי הדברה מורשים לשימוש באפרסמון המיועד ליצוא - 2021-20שירות ההדרכה והמקצוע;תכשירים ליצואהגנת הצומח;מטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/list_of_pesticides_for_export_in_persimmon.aspxתכשירי הדברה מורשים לשימוש באפרסמון המיועד ליצוא - 2021-2026/10/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1850
הנחיות לעונה למגדלי השקדיםשירות ההדרכה והמקצועמטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/almond_growers_guidelines.aspxהנחיות לעונה למגדלי השקדים30/09/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1840

 

 

SAVE THE DATE - קורס לגידול מנגו וליצ'ישירות ההדרכה והמקצועמטעים;מחוז גליל-גולןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/save_the_date_curse_gidul_mango.aspxSAVE THE DATE - קורס לגידול מנגו וליצ'י11/09/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e497

 

 

ערן הרכביערן הרכבי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466907ערן הרכבימנהל תחום (מטעים)03-9485324erharc@shaham.moag.gov.il
מוג'ירה יונסמוג'ירה יונס{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466828מוג'ירה יונסמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (מטעים)04-6303411younism@shaham.moag.gov.il
Nizar_AbdelhadiNizar_Abdelhadi{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467111ניזאר עבד אלהדימדריך מחוזי (מטעים)03-9485324nizarab92@gmail.com
מיכאל נוימיכאל נוי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466758מיכאל נוימרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (סובטרופיים)03-9485629micnoi@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

קורס מקוון - גידול גפן מאכלשירות ההדרכה והמקצועמטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_gefen_machal.aspxקורס מקוון - גידול גפן מאכל13/01/2021 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc465

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/perot/mataim/Pages/atarim_mataim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מטעים
<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים