אגף ירקות

 

 

 

ענף הירקות נאמד בכ-550 אלף דונם והוא כולל מגוון רחב של גידולים בשטח פתוח, בתנאים מוגנים בבתי צמיחה או בבתי רשת, הפרוסים בכל האזורים ועל פני כל העונות, דבר המאפשר ייצור ירקות במהלך השנה כולה ללא הפסק. בשנת 2011 מוערך היקף ייצור הירקות בכ-2.2  מיליון טון המיועדים לצריכה טרייה בשוק המקומי, לעיבוד תעשייתי וליצוא של תוצרת טרייה לאירופה ולארה"ב. ערך היצור של הירקות, כ-6.4 מיליארד ₪ והוא מהווה כ-36 אחוז מערך היצור של כלל ענפי הצומח.

קיימת מגמה של עלייה קלה בהיקפי הייצור לשוק המקומי; גם בייצור ליצוא חלה עלייה קלה בשנתיים האחרונות ולגבי הייצור של ירקות לעיבוד תעשייתי היקף היצור דומה בשלשת השנים האחרונות.

הדרכה

הוחלט על מבנה חדש לאגף ירקות שיכלול שני תחומים: תחום ירקות מוגנים גידולי עלים ותבלינים ותחום ירקות לתעשייה ושטחים פתוחים. המבנה החדש יכנס לתוקף עם מינוי מנהל תחום נוסף באגף בעוד כשלשה חודשים. 

באגף הירקות היום, 15 עובדים (מתוכם אחד בחצי משרה) בתפקידים הבאים: מנהל אגף, מנהל תחום, רכזת הדרכה ו- 11 מדריכים. תשעה מדריכים מתמחים בגידול או בכמה גידולים כפי שמפורט בטבלת פריסת ההדרכה ומשמשים כרפרנטים לגידול בכל הארץ. מנהל האגף ומנהל התחום עוסקים בנוסף לתפקידם גם בהדרכה ובפיתוח מקצועי של הגידולים בהם הם מתמחים. 

כל מדריכי האגף והמנהלים עוסקים הן בהדרכה פרטנית והן בפיתוח מקצועי. 

ההדרכה נעשית בניהול מרכזי והמדריכים שאינם רפרנטים ארציים מדריכים גם הם במספר אזורים בארץ. 

לאגף הירקות מסופחים מקצועית גם ארבעה מדריכים הממומנים על ידי מועצת הצמחים. מדריכי המועצה לעת עתה לא השתלבו במסגרת היועצים הפרטים מלבד עובד אחד. מדריכי המועצה משובצים באזורים בהם חסרים מדריכים והם משולבים מקצועית עם מדריכי האגף ועוסקים בהדרכה פרטנית וגם בפיתוח מקצועי.

פורומים מקצועיים –נתמנה באגף מרכז מקצועי ראשי (ממ"ר) לגידול בתנאים מוגנים, שתפקידו לטפל בנושאים רוחביים הקשורים בגידול בתנאים מוגנים. הוקם פורום בתי צמיחה הכולל מדריכים אנשי מחקר ופיתוח וחוקרים, וזה בנוסף לפורום הגנת הצומח  שהוקם ופועל יחד עם מדריכי הגנת הצומח.  

הפורומים המקצועיים הוקמו על מנת לחזק את הרמה המקצועית של המדריכים וזאת בנוסף להשתלמויות מקצועיות, ימי עיון וקורסים מתאימים.

אגף ירקות

 

 

גידול בצל מבצלצולים, יולי 2020שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחים;הגנת הצומח;אגף ירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal_2019.aspxגידול בצל מבצלצולים, יולי 202022/07/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1357
התגוננות מפני קרה בבתי צמיחהשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות חסויים;אגף ירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_kara_december.aspxהתגוננות מפני קרה בבתי צמיחה24/12/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1529
עש התפוח המדומה Thaumatotibia leucotreta בגידול פלפלשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות חסויים;אגף ירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/false_codling_moth_pilpel_november_2018.aspxעש התפוח המדומה Thaumatotibia leucotreta בגידול פלפל19/11/2018 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1518
בחינת טיפולים לאחר קטיף על חיי מדף ואחסון ארוך טווח של דלעת ערמוניםשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחים;אגף ירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_dlaat_armonim_b.aspxבחינת טיפולים לאחר קטיף על חיי מדף ואחסון ארוך טווח של דלעת ערמונים28/08/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1503

 

 

קול קורא - קורס לגידול תפוחי אדמהשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחים;אגף ירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_curse_tapuacadama.aspxקול קורא - קורס לגידול תפוחי אדמה07/05/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e490
קול קורא - מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2019ירקות;שירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחים;אגף ירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_anaf_yerakot.aspxקול קורא - מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 201906/06/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e457

 

 

שמשון עומרשמשון עומר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466843שמשון עומרמנהל אגף א' (ירקות)03-9485320itiev@shaham.moag.gov.il
בדוח בת שבעבדוח בת שבע{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466899בת שבע בדוחמרכז הדרכה בכיר (צומח)03-9485919batsheva@moag.gov.il
מלכה הילהמלכה הילה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466783מלכה הילהרכזת לשכה ב'03-9485321hilmal@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים