תחום ירקות חסויים

 

 

 

 

 

 

המלצות לממשק הזנה מוגברת בחלב מלא או בתחליב חלבשירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/feed_interface_recommendations.aspxהמלצות לממשק הזנה מוגברת בחלב מלא או בתחליב חלב25/11/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1864
הוצאות חומרים ושירותים ברפת החלב הישראליתשירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/expenditure_on_materials_and_services_in_the_barn.aspxהוצאות חומרים ושירותים ברפת החלב הישראלית24/11/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1861
הכנת תחמיצים ברפת החלבשירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/preparing_silage.aspxהכנת תחמיצים ברפת החלב24/11/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1862
הדברת עשבים במטע, 2020שירות ההדרכה והמקצועמטעים;הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbarat_asabim.aspxהדברת עשבים במטע, 202021/11/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1860

 

 

המלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברגינון קהילתייער ואילנות (פקיד היערות)https://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/dec_recom.aspxהמלצות לגינה קהילתית - חודש דצמבר14/12/2020 22:00:00{9c41336d-e35f-4c9b-9be9-9123ae1592b3}ee249139-05c8-46f5-8606-0fef983107b64
חובת חיסון בקר כנגד מחלת קטרת העור - 2.12.20שירותים וטרינריים;שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kateret_or-2-12-2020.aspxחובת חיסון בקר כנגד מחלת קטרת העור - 2.12.2003/12/2020 22:00:00{311c0acb-e138-4bbb-b3ae-0d4b2420b90e}7f7d3a9f-15e1-461e-a264-22a41d6c6d5c57
רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, נובמבר, 2020הגנת הצומח;ענפי הצומח;המזון שאנחנו אוכליםשירותים להגנת הצומח ולביקורת;חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אם;הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבויhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avocado_etzim_2019_2020.aspxרשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, נובמבר, 202002/12/2020 22:00:00{f40bbbe7-f7db-4115-9cb4-152292c9d6eb}7b53467a-cc2f-4ff5-b5de-b0209a951fe645
עדכון אגרות כלבים – מחצית ראשונה 2021שירותים וטרינריים;כלבתשירותים וטרינריים;שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);מרכז רישום כלבים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/agrot_klavim_20.aspxעדכון אגרות כלבים – מחצית ראשונה 202102/12/2020 22:00:00{311c0acb-e138-4bbb-b3ae-0d4b2420b90e}7f7d3a9f-15e1-461e-a264-22a41d6c6d5c56

 

 

 

 

 

 

קורס מקוון - גידול גפן מאכלשירות ההדרכה והמקצועמטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_gefen_machal.aspxקורס מקוון - גידול גפן מאכל13/01/2021 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc465
SAVE THE DATE - יום עיון מקוון בנושא הזנת בקר שירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Cattle_feed.aspxSAVE THE DATE - יום עיון מקוון בנושא הזנת בקר 30/12/2020 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc467
הכנס השנתי ה- 32 של מדעי הבקר והצאן שירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/cenes_bakar.aspxהכנס השנתי ה- 32 של מדעי הבקר והצאן 22/12/2020 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc466
מפגש מקוון למגדלי עופות בשלוחת הפטםשירות ההדרכה והמקצועעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/megadli_ofot_petem.aspxמפגש מקוון למגדלי עופות בשלוחת הפטם09/12/2020 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc464

 

 

 

 

<a href="/Pages/tenders.aspx" title="מכרזים">tenders.aspx</a>מכרזים
<a href="/shaham/Unit/perot/hadarim/Pages/atarim_hadarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הדרים
<a href="/shaham/Unit/perot/mataim/Pages/atarim_mataim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מטעים
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/micun_tech/Pages/atarim_micun.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מיכון וטכנולוגיה