הפרסומים ניתנים לרכישה בטלפון ביחידת הכספים של שה"מ: טל': 03-9485330, 03-9485342. כמו כן, ניתן לרכשם במקום: בניין שה"מ (בניין ג'), קומה 2, המחלקה לכספים, הקריה החקלאית - בית דגן (באמצעות כרטיס אשראי בלבד). מחירי הפרסומים המופיעים בקטלוג אינם כוללים דמי משלוח, שיחויבו בנפרד עם ההזמנה. מעת לעת, עם הוצאתם לאור של פרסומים חדשים, יעודכן הקטלוג בהתאם. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תמונת החוברת
שם החוברת
תקציר
שם המחבר
שנת הוצאה
מחיר
פגעי דקליים והדברתם במטע ובגן הנוינושאים עיקריים: נגעי הסגר בתמר, מניעה והדברה של פגעים בנטיעות ובחוטרים, פגעים ביוטיים, מזיקי פרי התמר והדברתם, מחלות בתפרחת ובפרי, הדברת עשבים במטעי תמר שמעון ביטון201650 ש"ח
פגעי גן הנוי והדברתם בישראלפגעי גן הנוי והדברתם בישראלנושאים עיקריים: הדברת הפגעים בגן הנוי, ללא נזק סביבתי, המלצות להדברת פגעי גן הנוי, סקירה על מזיקי גן הנוי, סקירה על מחלות צמחים בגן הנוי שמעון ביטון201150 ש"ח
הכרת פגעי הגפן והדברתםנושאים עיקריים: מזיקי הגפן העיקריים והמשניים, מחלות בכלל, ומחלות המועברות בהרכבה בפרט, הדברת עשבייה תרצה זהבי200540 ש"ח
מדריך להדברה משולבת בעצי פרי גלעינייםנושאים עיקריים: מזיקי שלד העץ, מזיקי פקעים, מזיקי עלווה, מזיקי פרי, מזיקים מזדמנים, מחלות שלד ושורש, מחלות עלווה ופרי, מחלות בקטריאליות, מחלות ויראליות, הדברת עשבים, פגעי חולייתנים ופגעים במשתלות מיכאל כהן200040 ש"ח
מדריך להדברה משולבת בתפוח ואגסמדריך להדברה משולבת בתפוח ובאגסנושאים עיקריים: מזיקי פרי, מזיקי עלווה, מזיקי שלד העץ ומזיקי שורשים בעצי פרי גרעיניים דוביק אופנהיים199430 ש"ח
מחלות, מזיקים ופגעים בתפוחי אדמהמחלות, מזיקים ופגעים בתפוחי אדמהנושאים עיקריים: תיאור המחלות, המזיקים ושאר הפגעים בתפוחי אדמה לאה צרור ושמעון ורשבסקי30 ש"ח
הדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, בגני נוי ובשטחים ללא צמחייה תרבותיתהדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, בגני נוי ובשטחים ללא צמחייה תרבותיתנושאים עיקריים: הדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים ובגני נוי, הדברה בררנית של עשבים במדשאות דגניות, הדברת עשבים בשטחים ללא צמחייה תרבותית, הדברת עשבים טפילים שמעון ביטון, ד"ר טוביה יעקובי201240 ש"ח
עלקת בישראלעלקת בישראלנושאים עיקריים: סקירה היסטורית, ביולוגיה, מיני העלקת, תיאור העלקת ופונדקאיה, האילוח והנזק, הדברת עלקת יעקב גולדוסר, ישעיהו קליפלד, שמואל גולן 200340 ש"ח
הכשותהכשותנושאים עיקריים: מוצא, תפוצה וטקסונומיה של הכשות, הזרע והנביטה, פריחה, חנטה והפצת הזרעים, קשר הטפילות ונזקיה, הדברת הכשות.ד"ר מנשה הורביץ. הוצאה מחודשת: שאול גרף201830 ש"ח
לך אל הנמלה; מדריך נמלים בישראל – בטבע ובמשכנות אדםלך אל הנמלה; מדריך נמלים בישראל – בטבע ובמשכנות אדםנושאים עיקריים: מוצא ואבולוציה של נמלים, מדריך לקיני נמלים, זיהוי נמלים לפי אזורי הארץ, מבנה הנמלה, תקשורת בין נמלים, תיאור מיני הנמלים השוניםיעקב עופר80 ש"ח
מערכות מיחזור מים בחממות ורדיםמערכות מיחזור מים בחממות ורדיםנושאים עיקריים: מיחזור מי נקז בחממות, תיאור מערכת המיחזור, ממשק דישון והשקיה במערכות מיחזור יורם איזנשטדט, רוני שייר200730 ש"ח
סוגי דשים וזבלים ואפיונםסוגי דשנים וזבלים ואפיונםנושאים עיקריים: קליטת יסודות ההזנה על ידי הצמח, צורות הדשנים והדרכים ליישום, אפיון דשנים, רשימת סוגי הדשנים ד"ר אלברט אבידן, דוד יולס, משה סנה200430 ש"ח
אפשרויות מומלצות לבחירת ציוד טפטוף חדש בגידולי ירקותאפשרויות מומלצות לבחירת ציוד טפטוף חדש בגידולי ירקותנושאים עיקריים: סוגי הטפטפות הקיימות לגידולי ירקות, בחירת סוג הטפטפת והשלוחה במגוון סוגי הקרקעות אלישע קניג200430 ש"ח
עקרונות ההשקיה בטפטוףעקרונות ההשקיה בטפטוףנושאים עיקריים: תנועת המים, הטפטפת, יישום שיטת הטפטוף בגידולים שונים, תכנון תפעול ואחזקה של מערכת הטפטוף שלמה קרמר, אלישע קניג 199630 ש"ח
דיגום עלים במטעיםדיגום עלים במטעים וערכי סף לקביעת ממשק הדישוןנושאים עיקריים: הנחיות לדיגום עלים וערכי סף לקביעת ממשק דישון בגידולי מטע, כרם ופרדסיורם איזנשטדט201830 ש"ח
הטנסיומטר - שיקולי בחירה, הפעלה ואחזקההטנסיומטר - שיקולי בחירה, הפעלה ואחזקהנושאים עיקריים: תיאור הטנסיומטר, עקרון הפעלתו, בחירת סוג הטנסיומטר, התקנה, אחזקה וקביעת ממשק ההשקיה 199330 ש"ח
רשימת זנים וכנות של הדרים בישראלרשימת זנים וכנות של הדרים בישראלנושאים עיקריים: רשימת כל כנות ההדרים, כל זני ההדרים והצירופים ביניהם בישראל שוקי קנוניץ, ד"ר עליזה ורדי, פרץ ברוש200130 ש"ח
המלצות לטיפול במווסתי צמיחה וחיגור בהדריםהמלצות לטיפול במווסתי צמיחה וחיגור בהדריםנושאים עיקריים: רשימת תכשירים מווסתי צמיחה, רשימת תכשירי ההזנה והשמנים המורשים לשילוב עם מווסתי הצמיחה, אופן יישום מווסתי הצמיחה, רשימת זני ההדרים והמלצות הטיפול בכל זן וזן ד"ר יוסי גרינברג200030 ש"ח
ריבוי ושתלנות במטעיםריבוי ושתלנות במטעיםנושאים עיקריים: סקירת כל מיני הפירות, כולל פירות אקזוטיים, מהיבט הריבוי והשתלנות טומי סיגלר201050 ש"ח
גידול תירסגידול תירסנושאים עיקריים: תיאור גידול התירס בארץ ובעולם, דרישות ההזנה של הצמח, זני מכלוא, פגעים: מחלות, מזיקים ועשבים רעים. גידול תירס למספוא, גידול תירס מתוק לשיווק טרי ולתעשייהשמואל ברקוביץ200040 ש"ח
מחסורי יסודות הזנה - חנקן, זרחן ואשלגן בתבלינים טרייםמחסורי יסודות הזנה - חנקן, זרחן ואשלגן בתבלינים טרייםנושאים עיקריים: תיאור מחסורים בחנקן, זרחן ואשלגן בכל סוגי התבלינים נעמה אביב, דוד סילברמן, אורי ירמיהו, יגאל אלעד, הלל מנור30 ש"ח
אוגדן פרחי קטיף (פרחים נבחרים)אוגדן פרחי קטיף (פרחים נבחרים)נושאים עיקריים: סקירת 40 מיני פרחי קטיף נבחרים הגדלים בארץ יאיר נשרי201680 ש"ח
גיאופיטים לפריחה בחקלאות ישראל - הבטחה כמוסה בקרקעגיאופיטים לפריחה בחקלאות ישראל - הבטחה כמוסה בקרקענושאים עיקריים: מאפייני הגיאופיטים, שורשים ועומק שתילה, הכוונת פריחה, בקרת גדילה וצמיחה, ייצור פקעות, השקיה ודישון, הגנת הצומח, טיפול בפרח הקטוף, שתלנות, הנחיות גידול, גיאופיטים כצמחי עציץ גדעון לוריא201680 ש"ח
דרך הוורד - מדריך מקצועי לגידול ורדים לקטיף בישראלדרך הוורד - מדריך מקצועי לגידול ורדים לקטיף בישראלנושאים עיקריים: התפתחות ענף הוורדים לקטיף, הקמת חממה, חימום בבתי צמיחה, צינון בתי צמיחה, עקרונות בקרת אקלים בבתי צמיחה, בוטניקה ופיזיולוגיה של הוורד, שתילים ושתלנות, ממשק גידול ורדים, טיפול בפרח הקטוף ניסים פינס199950 ש"ח
המדריך לפיתוח, לאחזקה ולשדרוג גנים ופארקים עירונייםהמדריך לפיתוח, לאחזקה ולשדרוג גנים ופארקים עירונייםנושאים עיקריים: תכנון וביצוע גנים ופארקים על פי עקרון בר-קיימא, תפקודי הגן, קרקע ומים בגן בר-קיימא, מרכיבי הגן: צמחייה, בעלי חיים ואלמנטים דוממים, כלכלת הגן ואחזקתו, הקמת גן, שיקולים אקולוגיים בהתפתחות הגן, היבט כלכלי בהקמה ובאחזקת גן בר-קיימא, דוגמאות לגנים בני-קיימא דוד ערן, אסתי כרמון, איתן רוזנברג, ישראל גלון201680 ש"ח
לוח בחירת עצי נוי ודקללוח בחירת עצי נוי ודקלנושאים עיקריים: בחירת עצי נוי, בחירת עצי דקל, עצים תדירי ירק ונשירים מאולצים, עצים מחטניים, עצים נשירים יצחק יפה, אביגיל הלר, בתיה פרידלנדר200630 ש"ח
צמחי בר לגן הנויצמחי בר לגן הנוינושאים עיקריים: רשימת צמחי בר המתאימים לגן הנוי ותכונותיהם יואב גרטמן, אביגיל הלר200530 ש"ח
דרכים לחיסכון במים בגן הנוידרכים לחיסכון במים בגן הנוינושאים עיקריים: שיקולים בחלוקת מים בגן הנוי, אגרוטכניקה, מערכות השקיה, דרכים לחיסכון במים וצריכת המים של הצמחים יצחק הל-אור, רן פאוקר, ישראל גלון, חורחה טרצ'יצקי200230 ש"ח
צמחים עשבוניים רב-שנתיים בגן הנויצמחים עשבוניים רב-שנתיים בגן הנוינושאים עיקריים: צמחים עשבוניים רב-שנתיים, צומח עשבוני בתכנון הגן, שימוש בצמחים רב-שנתיים כתחליף לפרחים עונתיים, צמחים עשבוניים רב-שנתיים – יתרונות וחסרונות אביגיל הלר200940 ש"ח
צמחים חסכני מיםצמחים חסכני מיםנושאים עיקריים: צמחים חסכני מים: עצים, שיחים, מטפסים, סוקולנטים ועשבוניים ישראל גלון, סימה קגן201630 ש"ח
האלה - Pistaciaהאלה - Pistaciaנושאים עיקריים: סוגי האלה: אטלנטית, ארץ ישראלית, סינית, הבטנה ופרסית; ריבוי אלות, העתקת אלות אביגיל הלר200130 ש"ח
גיזום עצי נויגיזום עצי נוינושאים עיקריים: עיצוב וגיזום עצים צעירים, תמיכה בעץ הצעיר, גיזום עצים מבוגרים, גיזום עצי רחוב, מועד הגיזום, כללי בטיחות והנחיות כלליות לפני גיזום עצים בוגרים ישראל גלון201030 ש"ח
צמחי גן לחוף היםצמחי גן לחוף היםנושאים עיקריים: תיאור מיני עצים, שיחים, מטפסים, צמחי כיסוי ופרחים וכן צמחים מיוחדים הגדלים לחוף הים; הצמחים מתוארים בתמונות ובממל אביגיל הלר, מושיקו רז, עמוס בן-לב, סימה קגן, פבלו צ'רקסקי201440 ש"ח
מדריך עצי הרחוב בישראלמדריך עצי הרחוב בישראלנושאים עיקריים: חשיבותו ותרומתו של עץ הרחוב ליישוב העירוני, שיקולים תכנוניים, רשימת עצים המתאימים לרחוב, בחירת עצים במשתלה, נטיעה, תמיכה, הגנה, חיפוי, טיפוח ואחזקה, הערכת סיכונים ישראל גלון, אביגיל הלר, דוד ערן201340 ש"ח
סודן של הגינות הקהילתיותסודן של הגינות הקהילתיותנושאים עיקריים: הקמה, מבנה והפעלה של גינות קהילתיות, העבודה עם הקהילה, הפן החקלאי, הגנני והאקולוגי בגינה אקולוגית, גינון קהילתי בר-קיימא, קרקע, קומפוסט, שימוש במים ובצמחייה אלאור לוי, אריאלה צוויקל, ישראל גלון ונעמה לב201340 ש"ח
תחשיבי השקעות במטעים מהקמה ועד פוריות מלאהתחשיבי השקעות במטעים מהקמה ועד פוריות מלאהנושאים עיקריים: החוברת מכילה תחשיבי השקעות בכל סוגי מטעי הפירות, כולל גידולים אקזוטיים, שנועדו להוות מקור ידע וכלי עזר בקבלת החלטות לעוסקים בענף אבי סלמון, ברכה גל201540 ש"ח
תחשיבי השקעות בהדרים מהקמה ועד פוריות מלאהתחשיבי השקעות בהדרים מהקמה ועד פוריות מלאהנושאים עיקריים: החוברת מכילה תחשיבי השקעות בהדרים, שנועדו להוות מקור ידע וכלי עזר בקבלת החלטות לעוסקים בענף אבי סלמון, ניצן רוטמן201540 ש"ח
תחשיבים כלכליים בגידולי ירקותתחשיבים כלכליים בגידולי ירקותנושאים עיקריים: החוברת מכילה תחשיבים בכל סוגי הירקות, בשטח פתוח ובבתי צמיחה, שנועדו להוות מקור ידע וכלי עזר בקבלת החלטות לעוסקים בענף ברכה גל, ג'מאל מדלג'201330 ש"ח
תחשיבים כלכליים בגידולי שדהתחשיבים כלכליים בגידולי שדהנושאים עיקריים: החוברת מכילה תחשיבים בכל סוגי גידולי השדה, שנועדו להוות מקור ידע וכלי עזר בקבלת החלטות לעוסקים בענף ברכה גל, אבי סלמון, עופר גורן201430 ש"ח
תחשיבי השקעות במטעים אורגניים  מהקמה ועד פוריות מלאהתחשיבי השקעות במטעים אורגניים מהקמה ועד פוריות מלאהנושאים עיקריים: החוברת מכילה תחשיבי השקעות במטעים אורגניים, שנועדו להוות מקור ידע וכלי עזר בקבלת החלטות לעוסקים בענף אבי סלמון, נרי יצחקי200830 ש"ח
תחשיבים כלכליים בפרחי קטיףתחשיבים כלכליים בפרחי קטיףנושאים עיקריים: החוברת מכילה תחשיבי השקעות של זני פרחי הקטיף, שנועדו להוות מקור ידע וכלי עזר בקבלת החלטות לעוסקים בענף ברכה גל, אבי סלמון, יאיר נשרי201430 ש"ח
תכנון מבני משקתכנון מבני משקנושאים עיקריים: תכנון תשתיות, מבנה רפת ומכון חליבה, תכנון דיר ומכון חליבה, תכנון מרכז מזון, מתבנים, תכנון לולים ד"ר עזרא שושני200330 ש"ח
פומיות לריסוס ודרכי הפעלתןפומיות לריסוס ודרכי הפעלתןנושאים עיקריים: סוגי הפומיות ודרכי הפעלתן למטרות ריסוס שונותאלי צביאלי, ש. שמואלי30 ש"ח
 קרקעות, מחרשות וטרקטורים קרקעות, מחרשות וטרקטוריםנושאים עיקריים: שיקולים ברכישת ציוד, הקרקע, המחרשה והטרקטור30 ש"ח
תפוחי אדמה איכותייםתפוחי אדמה איכותייםנושאים עיקריים: הנזקים מפגיעות מכניות, מניעת פגיעות מכניות בשטח ובאחסון, שיטות לגילוי הפגיעות אבישי וזה199630 ש"ח
שימור מספוא - תחמיצים ומוצרי לוואישימור מספוא - תחמיצים ומוצרי לוואינושאים עיקריים: גידול מספוא לתחמיץ, טכנולוגיה של שימור מספוא, מיקרוביולוגיה של תחמיצים, תוספות לתחמיצים, שימור מוצרי לוואי, בדיקות טיב התחמיץגלעד אשבל, צבי וינברג, רן סולומון, יעקב קלי199530 ש"ח
אפיון תנאי עומס חום לבקר (THI) באזורי הארץ השוניםאפיון תנאי עומס חום לבקר (THI) באזורי הארץ השוניםנושאים עיקריים: מדד עומס חום, עומס חום יממתי, התפלגות עומס חום, ערכים מצטברים של עומס חום במהלך העונה, תצוגת ערכים חודשיים של עומס חום צ. גת, צ. זמל, ט. הורוביץ, ישראל פלמנבאום, א. עזרא199930 ש"ח
הערכת המצב הגופני של בקר לבשרהערכת המצב הגופני של בקר לבשרנושאים עיקריים: בחוברת זאת ניתנים הכלים להערכת המצב הגופני של עדר הבקר לבשר. בכדי להעריך את כמות ואיכות המזון הדרושות לרמות ייצור שונות, ניתן לבצע הערכה של המצב הגופני. בשימוש בניקוד המצב הגופני באופן קבוע, ניתן לקבל מידע העשוי לסייע בשיפור הממשק ובתהליכי קבלת ההחלטות בהזנת העדר. ד"ר מאורי רוזן199830 ש"ח
שיטות למעקב אחר גידול עגלות לתחלופהשיטות למעקב אחר גידול עגלות לתחלופהממשק גידול עגלות, חשיבות המעקב אחר עגלות לתחלופהדניאל ורנרללא עלות
הנחיות מקצועיות לסילוק פגרי עופות והודיםהנחיות מקצועיות לסילוק פגרי עופות והודיםנושאים עיקריים: עקרונות בסיסיים של תהליך הקומפוסטציה, דרכי האיסוף והאחסון של פגרי עופות, דרישות וטרינריות, הנחיות מקצועיות להתקנה ולתפעול של מכלים מוטמנים, השימוש בקומפוסט גרוסמן אליעזר201230 ש"ח
מושגי יסוד בהזנהמושגי יסוד בהזנהנושאים עיקריים: פחמימות, שומנים, חלבונים, מים, אנרגיה בנימין לב30 ש"ח
סקירת ענף דגי הנוי הטרופיים ובחינה כלכליתסקירת ענף דגי הנוי הטרופיים ובחינה כלכליתנושאים עיקריים: סקירת ענף דגי הנוי בישראל, גידול דגי נוי טרופיים בישראל, מכירה ושיווק, בחינה כלכלית של משק מודל לגידול דגי נוי טרופיים יצחק סימון, ברכה גל200830 ש"ח
Growing Tomatoes Growing Tomatoes in greenhouses and nethouses Contents: Management of Tomatoes growing: Irrigation, Fertilization, Plat protection, choosing varieties, planting, growing, harvesting, packing. Description of the tomato varieties and their characteristics Rootstock and grafting. Omar Zeidan201680 Israeli shekel
Field Guide To the Common Insects, Mites and Diseases of Greenhouse Grown Sweet Peppers, Cucumbers and TomatoesField Guide To the Common Insects, Mites and Diseases of Greenhouse Grown Sweet Peppers, Cucumbers and TomatoesContents: Description of the Common Insects, Mites and Diseases By pictures and writing Ronald, D. Oetting, Hisham Yunis200440 Israeli shekel
Field Guide, Diseases, Pests and Disorders of Potatoes in IsraelField Guide, Diseases, Pests and Disorders of Potatoes in IsraelContents: Description of the Common Insects, Mites and Diseases By pictures and writing Leah Tsror, Shimon Warshavsky200440 Israeli shekel
الدليل الحقلي للحشرات والعناكب والامراض الشائعة في المباني المكسوة للخيار والبندورة والفلفل الحلالدليل الحقلي للحشرات والعناكب والامراض الشائعة في المباني المكسوة للخيار والبندورة والفلفل الحلالمحتويات: الفطريات, الامراض التي تقطن التربة, الجراثيم والامراض البكتيرية, الفيروسات, النيماتودا (الديدان الثعبانية), الحشرات والعناكب, الحشرات النافعة بواسطه الشرح والصور رونالد د. اوتينج وهشام يونس200440 شاقل
מזיקי ההדרים ואויביהם הטבעיים בישראלמזיקי ההדרים ואויביהם הטבעיים בישראלבספר מופיעים כל מזיקי ההדרים ואויביהם הטבעיים בישראל בתמונות ובמללרועי כספי, יואל דריישפון, שמואל גרוס, ניצן רוטמן201780 ש"ח
תחשיבי השקעות בהדריםתחשיבי השקעות בהדרים מהקמה ועד פוריות מלאההחוברת מכילה תחשיבי השקעות בהדרים, שנועדו להוות מקור ידע וכלי עזר בקבלת החלטות לעוסקים בענף. אברהם סלומון, ניצן רוטמן201830 ש"ח
ריבוי ושתלנות במטעים ריבוי ושתלנות במטעיםסקירת כל מיני הפירות, כולל פירות אקזוטיים, מהיבט הריבוי והשתלנותטמי סיגלר 2018 50 ש"ח
פגעי גן הנוי והדברתם בישראלפגעי גן הנוי והדברתם בישראלהדברת הפגעים בגן הנוי, ללא נזק סביבתי, המלצות להדברת פגעי גן הנוי, סקירה על מזיקי גן הנוי, סקירה על מחלות צמחים בגן הנוישמעון ביטון201750 ש"ח