מקדמי השקיה

 

 

מקדמי השקיה בשקד14/04/2015 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_shaked.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בתפוחי אדמה אביביים13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_tapuach_adama.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בתבלינים13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_tavlinim.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה באגוזי אדמה02/03/2014 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_egozi_adama.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בחימצה17/05/2016 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_chimsa.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה לחסה וכרוב02/03/2014 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_hasa_vkruv.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה במשמש07/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_mismes.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בשזיף07/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_shezif.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בשום13/04/2013 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_shum.aspxאשר איזנקוטדפון
מקדמי השקיה בסיטריה14/04/2015 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_sitaria.aspxאשר איזנקוטדפון

 

 

מקדמי השקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/mekadmey_hashkayaמקדמי השקיה