האגף לדיג פועל בתחום היבוא מתוקף סמכותו אשר נובעת מפקודת הדיג 1937. חוק זה מקנה לאגף הדיג ולפקיד הדיג הראשי אשר עומד בראש האגף סמכויות הנוגעות ליבוא דגים חיים לישראל. 

למידע נוסף מתוך אתר האגף לדיג וחקלאות מים
דגי נוי