הפעילות הבינלאומית בתחומי החקלאות מהווה מרכיב מרכזי בחקלאות ישראל.

המרכז לסחר חוץ אחראי על קידום וניהול סחר החוץ של תוצרת חקלאית טרייה ומעובדת, עיצוב הפרקים החקלאיים בהסכמי הסחר המולטילטרליים והבילטרליים וניהול מערך קשרי החוץ של משרד החקלאות.

צו יצוא חופשי קובע אילו אישורים נדרש היבואן להציג לרשות המסים ביבוא הטובין הספציפיים.
צו יבוא חופשי קובע אילו אישורים נדרש היבואן להציג לרשות המסים ביבוא הטובין הספציפיים.
צו תעריף המכס מציג את שיעור המכס ו/או מס הקנייה הנדרשים על כל טובין. 


למידע מורחב


ייבוא וייצוא תוצרת חקלאית