מחלקת יבוא ויצוא בשירותים הווטרינרים שבמשרד החקלאות מופקדת על היבוא והיצוא של בעלי-חיים, מוצרים מן החי וחומרים ביולוגיים למדינת ישראל וממנה, וכן על אישור ומעבר בעלי-חיים ומוצריהם דרך ישראל לתחום הרשות הפלשתינאית.
הכלבה דיון. צילום: דגנית בן דב