אתר המפות של משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/subject/gis/Pages/Atar_mapot_misrad_hachklaut.aspxאתר המפות של משרד החקלאותאתר המציג עבודות ופרויקטים של יחידות המשרד בתחום המיפוי.
סיפור מפה - החקלאות הישראליתhttps://www.moag.gov.il/subject/gis/Pages/SIPUR-MAPA_hachaklaut.aspxסיפור מפה - החקלאות הישראליתסיפור מפה המתאר את החקלאות הישראלית ואת פעילותו של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, דרך המיפוי הנעשה ביחידות השונות של המשרד.
שכבות המשרד באתר המפות הממשלתיhttps://www.moag.gov.il/subject/gis/Pages/Shchavot_merkaziot.aspxשכבות המשרד באתר המפות הממשלתישכבות מרכזיות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר המופיעות באתר המפות הממשלתי של מרכז מיפוי ישראל.
סיפור מפה - משרד החקלאות בשטחhttps://www.moag.gov.il/subject/gis/Pages/sipur_mapa_shetach.aspxסיפור מפה - משרד החקלאות בשטח

​​​​מערכת מידע גיאוגרפית - Geographic Information System (GIS)  היא מערכת מידע שמטרתה לאסוף, לארגן, לנתח ולהפיץ מידע גיאוגרפי.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שרוב עיסוקו בשטחים הפתוחים והחקלאיים, עושה שימוש נרחב במערכת המשמשת את רוב יחידות ומחוזות המשרד בתחומי עיסוקם: האגף לשימור קרקע וניקוז (סקרי קרקע ומטאורולוגיה חקלאית), השירותים להגנת הצומח (ניטור מזיקים), השירותים הווטרינרים (טיפול במחלות בע"ח), פקיד היערות (שמורות יער), הרשות לתכנון (הקצאת גורמי יצור) ואגף הדיג וחקלאות המים (פיקוח מדגה) הם רק חלק מיחידות המשרד העוסקות ונעזרות בתחום ה-GIS. במשרד קיימת יחידה ייעודית העוסקת בתחום - צוות ה-GIS  אשר נמצא באגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע. הצוות אחראי על איסוף והפצת הנתונים, מסייע בעבודות וניתוחים עבור יחידות המשרד השונות ומבצע מספר פרויקטים משרדיים, כגון: מיפוי חלקות חקלאיות ומבני בע"ח, עדכון משבצות חקלאיות ועוד.

למידע נוסף בתחום ה-GIS במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ניתן לפנות למר עומר בן אשר במייל omerb@moag.gov.il. לפניות לקבלת מידע גיאוגרפי (כמו גם מידע אחר) יש לפנות לאחראי על חופש המידע ​Hofesh-hameida@moag.gov.il

צוות ה-GIS זוכה בפרס ה- Special Achievement in GIS Award) SAG) בכנס של חברת ESRI בסן דייגו, קליפורניה בשנת 2018 על פיתוח מערכת GIS ארגונית בסביבת ה-WEB GIS של חברת ESRI​

מפה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר על פרויקט מיפוי החקלאות במחוז המרכז מופיעה בספר המפות של חברת ESRI לשנת 2019: https://www.esri.com/en-us/esri-map-book/maps#/details/11/0​


מערכת מידע גיאוגרפי

 

 

 

 

 

 

פרס על שיתוף מידע גיאוגרפי ניתן לנציג משרד החקלאות בכנס GISמערכת מידע גיאוגרפיhttps://www.moag.gov.il/subject/gis/publication/Pages/gis_conference.aspxפרס על שיתוף מידע גיאוגרפי ניתן לנציג משרד החקלאות בכנס GIS30/11/2016 22:00:00{9da27873-83ef-41a6-a2ef-1081762bc1a7}e1c68680-6a4a-4527-a283-46d5382395d82
אתר המפות של משרד החקלאותמערכת מידע גיאוגרפיhttps://www.moag.gov.il/subject/gis/Pages/Atar_mapot_misrad_hachklaut.aspxאתר המפות של משרד החקלאות22/10/2016 21:00:00{98a414e3-4f25-4749-a180-61a1a1b8a14f}b2b5b168-765c-474d-b3e0-69e6f3988cc716
סיפור מפה - החקלאות הישראליתמערכת מידע גיאוגרפיhttps://www.moag.gov.il/subject/gis/Pages/SIPUR-MAPA_hachaklaut.aspxסיפור מפה - החקלאות הישראלית22/10/2016 21:00:00{98a414e3-4f25-4749-a180-61a1a1b8a14f}b2b5b168-765c-474d-b3e0-69e6f3988cc714
שכבות המשרד באתר המפות הממשלתימערכת מידע גיאוגרפיhttps://www.moag.gov.il/subject/gis/Pages/Shchavot_merkaziot.aspxשכבות המשרד באתר המפות הממשלתי20/10/2016 21:00:00{98a414e3-4f25-4749-a180-61a1a1b8a14f}b2b5b168-765c-474d-b3e0-69e6f3988cc717

 

 

 

 

 

 

<a href="http://www.gsi.gov.il/?CategoryID=104"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />המכון הגיאולוגי לישראל</a>מפות גיאולוגיות - אתר המכון הגיאולוגי
<a href="http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=566"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />מערכת מידע גיאוגרפי</a>מערכת מידע גיאוגרפי - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
<a href="http://www.govmap.gov.il/" target="_blank" title="govmap.gov.il"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />אתר המפות הממשלתי</a>אתר המפות הממשלתי
<a href="http://www.gis.mavat.moin.gov.il/" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />מערכת מידע גיאוגרפי - אתר משרד הפנים</a>מערכת מידע גיאוגרפי - אתר משרד הפנים
<a href="http://moag.maps.arcgis.com/home/index.html" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מערכת מידע גאוגרפי GIS</a>אתר המפות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר