​בישראל אלפי עצים בוגרים עתיקים וקדושים בבר, בנוף, בשמורות, בצידי דרכים, בגנים ציבוריים ופרטיים, בגינון העירוני וההתיישבותי. העצים מהווים את נוף הארץ זכר לעבר, סמל ההווה ותקווה לעתיד. עקב חוסר מודעות, פיתוח נדל"ן, הזדקנות העצים, כריתתם או חוסר טיפול בהם – מתנוונים חלק מהעצים. בואו נכיר את סיפוריהם של חלק מהעצים הבוגרים בישראל.


על פי פקודת היערות אסור לכרות או להעתיק עצי זית וחרוב וכן שאר אילנות המוגנים על פי רשימה מעודכנת בצו, הכוללת את רוב עצי הנוי בישראל .

המבקש לכרות או להעתיק עץ משטח פרטי או משטח ציבורי חייב להגיש בקשה לפקיד יערות שמונה על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר לקבלת רישיון. בארץ פועלים מספר פקידי יערות - פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, פקידי היערות של קק"ל, וכן שלושה פקידים ממונים מטעם שר החקלאות בערים הגדולות ירושלים, ת"א וחיפה למתן רישיונות לכריתה או העתקה בתחום המוניציפאלי הבנוי. בנוסף, פועלת בקק"ל יחידת פיקוח הממונה על אכיפת הוראות הפקודה והתקנות.​

 

 

השקמים של גן יעקב בתל-אביבhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/Itineraries_stories_Trees/trees_story/Pages/ficus_sycomorus_tel_aviv.aspxהשקמים של גן יעקב בתל-אביבפיקוס השקמה
שדרת הדקלים של מקווה ישראלhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/Itineraries_stories_Trees/trees_story/Pages/Washingtonia_robusta.aspxשדרת הדקלים של מקווה ישראלשדרת הדקלים של מקווה ישראל