עץ הקטלב המצוי בהר הצופים


במרכז בית הקברות האנגלי בירושלים בהר הצופים בשולי הכביש עומד עץ קטלב מדהים, ב- 9/12/1917 הבריטים כבשו את ירושלים, באותו חודש הקימו את בית הקברות לחללי המלחמה. לאחר מכן העבירו למקום חללים מבית לחם, יריחו ורמאללה. לוחמים מכל רחבי האימפריה ומאומות שונות. גילו של העץ מוערך קרוב ל- 90 שנה. העץ בגזעו האדום מסמל את המלחמה העקובה מדם.

השערות מה מקור העץ: יש הסוברים שהעץ היה במקום לפני המלחמה. סברה אחרת הינה שהעץ התחדש משורשי עץ ותיק שהיה במקום וקדושת המקום אפשרה את התחדשותו. סברה מעניינת היא שיתכן וזרעי קטלב נשארו בכיסו של אחד הלוחמים אשר שמר אותם לאכילה לעת רעב. לאחר קבורת הלוחם נבט הקטלב וגדל. תנאי הגידול הטובים והשמירה על המקום המקודש אפשרה לעץ להתפתח למימדים מרשימים.

מזה כשלוש שנים העץ בתהליכי גסיסה עקב פטרייה שחדרה לגזעו וגורמת לגסיסה איטית. עד כה כל המאמצים להחיותו לא נשאו פרי. שווה ביקור לעץ ולאתר.