עופות

 

 

מערך בריאות עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofotמערך בריאות עופותמערך בריאות עופות בשירות הווטרינרי פועל בשיתוף עם המועצה לענף הלול, המעבדות לבריאות העוף. פעילות המעבדות לבריאות העוף מתבצעת בשני ערוצים: מתן שיר
אגף בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/animalאגף בעלי חיים
תחום עופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/animal/ofotתחום עופות

 

 

​​מערך בריאות העוף בשירותים הווטרינריים מופקד על הפיקוח, האכיפה והרגולציה בענף הלול. עיקר הפעילות מתבצעת בנושאים של בלימת מחלות מדבקות ומניעת התפשטותן במשקי עופות, פינות חי וציפורי נוי.​

בתחום ​עופות ביחידת שירות ההדרכה והמקצוע פועלים במישורים נוספים​: שירותי ייעוץ בענפי הלול​, פיתוח ​מקצועי של הענף על-ידי עריכת מחקרים וניסויי שדה, עריכת ימי עיון ופרסום מאמרים מקצועיים בתחום.
עופות

 

 

הודעה בדבר גודל משק הלול להטלה בכלל הרשויות המקומיות בשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/michsa_lul_2020.aspxהודעה בדבר גודל משק הלול להטלה בכלל הרשויות המקומיות בשנת 2020 15/06/2020 21:00:00
הנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/hanhayot_megadel.aspxהנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלה23/05/2020 21:00:00
הודעה למגדלי פטמים - איסור גידול פטמים בלולי סוללותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/gidul_ptamim_lul_solelot_06-04-20.aspxהודעה למגדלי פטמים - איסור גידול פטמים בלולי סוללות06/04/2020 21:00:00
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - מרץ, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_3_20.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - מרץ, 202005/04/2020 21:00:00

 

 

יומן כיס ללולן: הנחיות לבדיקות איכות המים המוגשים לעופותשירות ההדרכה והמקצוע;עופותעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pocket_diary_for_the_coop.aspxיומן כיס ללולן: הנחיות לבדיקות איכות המים המוגשים לעופות18/07/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1779
בטיחות מזון (HACCP) לאורך שרשרת ייצור מוצרי הלולשירות ההדרכה והמקצוע;עופותעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_betichut_mutzri_mazon_lul.aspxבטיחות מזון (HACCP) לאורך שרשרת ייצור מוצרי הלול01/02/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1708
השוואת הרכב מנת הטלה על פי המטפח לעומת מנת הטלה סטנדרטית מסחרית על ביצועי קו מטילות קלות - דקאלבעופותעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/easy_line_metilot.aspxהשוואת הרכב מנת הטלה על פי המטפח לעומת מנת הטלה סטנדרטית מסחרית על ביצועי קו מטילות קלות - דקאלב15/12/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1670
הכנת לול המטילות לביצי מאכל לפני קבלת פרגיותשירות ההדרכה והמקצוע;עופותעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Instructions_for_making_a_chicken_coop.aspxהכנת לול המטילות לביצי מאכל לפני קבלת פרגיות27/08/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1600

 

 

הודעה ללולנים אוקטובר 2020שירותים וטרינריים;עופות;בריאות בעלי חייםשירותים וטרינריים;מערך בריאות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/lulanim_9-20.aspxהודעה ללולנים אוקטובר 202020/10/2020 21:00:00{0cb08b6a-5360-4784-8df5-82e490473586}d6da9c1e-c2eb-45c1-9529-ac5bb097814f11
אזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 18.10.20שירותים וטרינריים;מערך בריאות בעלי חיים;עופותשירותים וטרינריים;מערך בריאות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/18-10-2020__ezorim_shapaat_ofot.aspxאזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 18.10.2019/10/2020 21:00:00{b1a82eef-5d96-41ed-b2c6-31d952781440}5592e1ed-79e0-4424-9dea-e763199f69119
הודעה ללולנים, אוגוסט 2020שירותים וטרינריים;עופות;מידע לחקלאישירותים וטרינריים;מערך בריאות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/lulnim_2020.aspxהודעה ללולנים, אוגוסט 202015/08/2020 21:00:00{0cb08b6a-5360-4784-8df5-82e490473586}d6da9c1e-c2eb-45c1-9529-ac5bb097814f9
הודעה ללולנים - יולי, 2020שירותים וטרינריים;עופות;מידע לחקלאי;בריאות עופותשירותים וטרינריים;מערך בריאות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_july_20.aspxהודעה ללולנים - יולי, 202021/07/2020 21:00:00{0cb08b6a-5360-4784-8df5-82e490473586}d6da9c1e-c2eb-45c1-9529-ac5bb097814f8

 

 

 

 

 

 

<a href="/vet/Yechidot/Apidmiology/maagar_baaley_chaim/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>מאגר מחלות בעלי חיים
<a href="/shaham/Unit/animal/ofot/Pages/atarim_ofot.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום העופות

 

 

 

 

חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_rofim_vet_91.aspxחוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991
חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנד-1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_zar_baaley_haim_nisuim_1994.aspxחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנד-1994