סוסים

 

 

 

 

התנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/herum_susim.aspxהתנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונהישראל נמצאת בהתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה. לפניכם הוראות התנהלות תחת הכרזת שעת חירום באורוות, למגדלים ורופאי סוסים. הוראות אלו תקיפות עד הוראה חדשה ובהתאמה לקוום הוראות אחרות של משרדי הממשלה.

​פעילות משרד החקלאות והמחלקה לבריאות סוסים:​
  1. הצעות תקנות הקשורות לבריאות ורווחת הסוסים וחמורים
  2. פניות של מגדלים בנושאי בריאות, גידול, טיפוח ורווחת הסוסים
  3. הפעלת פרויקט לחילוץ ושיקום סוסים וחמורים במשרד החקלאות - 
  4. סיורים וביקורות באורוות סוסים
  5. מתן היתרים לאירועי סוסים 
  6. מתן הרצאות הסברה בנושאים של בריאות, גידול ורווחת סוסים
  7. בדיקות תכניות בניה לאורוות סוסים, ניתן לקרוא חומר בנושא בחוברת ההדרכה
  8. הוצאת עיתון למגדלים בנושא סוסים בשירותים הווטרינרים
תלונות בנוגע להתעללות והזנחה של סוסים וחמורים ניתן להעביר 24 שעות ביממה למוקד היחידה המרכזית לחקירות ואכיפה (פיצו"ח)  בטלפון ​​03-9559911 או 9096*
סוסים

 

 

חוזר בנושא העשרה של סוסים באורוות סוסים - 19.8.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_susim_19-8-18.aspxחוזר בנושא העשרה של סוסים באורוות סוסים - 19.8.1811/09/2018 21:00:00
חוזר מחלת הלפטוספירוזיס בסוסיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_susim.aspxחוזר מחלת הלפטוספירוזיס בסוסים03/12/2017 22:00:00
הנחיות רופאי ומגדלי סוסים בנושא מניעת מחלת הכלבתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_kalevet.aspxהנחיות רופאי ומגדלי סוסים בנושא מניעת מחלת הכלבת22/10/2017 21:00:00

 

 

 

 

התנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונהשירותים וטרינריים;סוסים;ענפי בעלי חיים;בריאות בעלי חייםבריאות סוסים (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/herum_susim.aspxהתנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונה24/03/2020 22:00:00{bea18a0c-f507-46d3-93a8-7e7db775d65f}5ac2ee1c-769b-4d5a-81f3-fdc4c12748bd24
התנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונהסוסיםשירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/horses_coronavirus.aspxהתנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונה22/03/2020 22:00:00{b54d746e-bf05-49ac-bd01-0c8cb21f8fa5}71c1a148-e9d2-48f2-8a86-1dd31f192b845
חוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15בריאות בעלי חיים;ענפי בעלי חיים;סוסיםבריאות סוסים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/botulizm_susim_2015.aspxחוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.1506/06/2015 21:00:00{bea18a0c-f507-46d3-93a8-7e7db775d65f}5ac2ee1c-769b-4d5a-81f3-fdc4c12748bd20
מפקחי משרד החקלאות פינו אתון שסבלה מפציעות קשות והתעללות מילדי כפר חב"ד ובעל המשק שהחזיק אותהבריאות בעלי חיים;סוסיםבריאות סוסים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/pinuy_aton.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו אתון שסבלה מפציעות קשות והתעללות מילדי כפר חב"ד ובעל המשק שהחזיק אותה07/01/2014 22:00:00{bea18a0c-f507-46d3-93a8-7e7db775d65f}5ac2ee1c-769b-4d5a-81f3-fdc4c12748bd18

 

 

 

 

 

 

<a href="/vet/Yechidot/VetBasade/HisunBaleiHaim/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>חיסון בעלי חיים
<a href="/vet/Yechidot/Apidmiology/maagar_baaley_chaim/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>מאגר מחלות בעלי חיים