מדריך לרווחת בעלי חיים ברפתות ובדירי חלב (מהדורה ראשונה 2010)

 

 

מדריך לרוווחת בעלי חיים ברפתות ובדירי חלבhttps://www.moag.gov.il/subject/rivhat_baaley_chaim/madrich_leravchat_baale_chaim/Pages/madrich_ravcht_baale_chaim_2010.aspxמדריך לרוווחת בעלי חיים ברפתות ובדירי חלבמדריך לרוווחת בעלי חיים ברפתות ובדירי חלב