​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ועדות הזכאות הוקמו במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005 כדי ליצור מנגנון אשר יאפשר מתן פיצוי הוגן במהירות וביעילות, למפונים הזכאים לכך, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק זה. 

סעיף 16(ד) לחוק קובע כי ההחלטות יתפרסמו באופן תדיר באתר משרד הבינוי והשיכון, בהתאם להנחיות ראש ועדות הזכאות, תוך כדי השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים שעלולים לפגוע בפרטיות או לחשוף סודות מסחריים. 
תיקי החלטות הוועדות מסודרים בסדר כרונולוגי, מהמאוחר למוקדם, ללא אבחנה בין סוגי התביעות. היות שוועדת זכאות היא גוף מנהלי הרשאי לתקן את החלטותיו, אפשר שיהיו כמה החלטות בתיק אחד. פרסום ההחלטות בכל תיק ותיק נעשה בקובץ אחד, כך שההחלטה המאוחרת יותר מופיעה ראשונה בקובץ ואחריה שאר ההחלטות. 

​​​

מספר תיק התביעה
קישור לתיק התביעה
תאריך פרסום אחרון
מספר תיק 3004/200610/04/2108
מספר תיק 363/200502/02/2020
מספר תיק 678/200502/02/2020
מספר תיק 881/200502/02/2020
מספר תיק 924/200502/02/2020
מספר תיק 1534/200514/01/2020
מספר תיק 1883/200614/01/2020
מספר תיק 3034/200614/01/2020
מספר תיק 2633/200512/01/2020
מספר תיק 4330/200612/01/2020
מספר תיק 5818/200812/01/2020
מספר תיק 4392/200630/12/2019
מספר תיק 5721/200730/12/2019
מספר תיק 5893/200830/12/2019
מספר תיק 3727/200618/12/2019
מספר תיק 1673/200618/12/2019
מספר תיק 5268/200715/12/2019
מספר תיק 694/200515/12/2019
מספר תיק 1594/200505/11/2019
מספר תיק 5877/200805/11/2019
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון