​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

נושא ההחלטה
קישור להחלטה
תאריך קבלת ההחלטה
מספר החלטה
החלטת הוועדה המיוחדת מס' 650/131/08/2020650/1
העמדת תקציב לביצוע קירות תמך נוספים בבאר גנים02/11/2015595/6
העמדת תקציב להסכם אמציה20/10/2015593/1
הסכם אמציה - קירות תמך18/03/2015546/5
מענק מיוחד בגין שכר דירה15/01/2015561/2
יד בנימין - מימון קירות תמך (עדכון מע"מ)06/11/2013529/5
מתחם הגולף העמדת תקציב לביצוע קירות תמך במתחם ד'04/06/2013513/3
תוספת להסכם העתקה גני טל לחפץ חיים23/04/2013507/1
תיקון הקצאת שטחי קרקע חקלאית ביסודות19/11/2012485/4
קירות תמך בגני טל23/09/2012479/5
החלטת הוועדה המיוחדת מס' 472/12 בעקבות פסק הדין בעמ' 7275/10 הוועדה המיוחדת נ' עמירם שקד ואח'30/07/2012472/12
תוספת תקציב עבור מבני ציבור בהסכם העתקה למתחם הגולף05/10/2011434/13
החלטת הוועדה המיוחדת מס' 384/2 בדבר מתן הלוואה עומדת29/11/2010384/9
החלטה פיצול מגרשים לטובת קרובי משפחה מדרגה ראשונה23/08/2009303/9
הארכת התקופה המזכה בדמי שכירות13/07/2009298/16
בקשה לעיון מחדש בנושא הכרה בשכירות ציבורית במתחם שירת הים19/11/2008250/11
שכר דירה למתיישבים מיד חנה ובת הדר06/10/2008244/3
החלטה עקרונית משלימה פיצוי קומה שניה22/09/2008237/9
פיצוי חלק של בניין שבנייתו לא הושלמה02/07/2008224/5
שכירות ציבורית במתחם המגורים שעליו02/04/2008211/2
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון