​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

נושא ההחלטה
קישור לקובץ ההחלטה
תאריך קבלת החלטה
סוג החלטה
גיל מזכה - קביעה כאשר הגיל לא ידוע13/08/2005החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
גיל מזכה - השלכות פס"ד בג"ץ27/09/2005החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
הגדרת עובד לשעבר - בחינת קשר סיבתי בין פינוי להפסקת העבודה21/08/2005החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
דמי הסתגלות-בעל עסק-זכאי שנפטר19/11/2008החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
דמי הסתגלות לבעל עסק - חישוב התקופה14/01/2005החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
התקופה הקובעת - היעדרות אחרת מסיבות לא תלויות בעובד07/01/2007החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
מעביד בשטח המפונה - החזקה במקרקעין18/02/2007החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
מעביד בשטח המפונה - קבלן כוח אדם20/09/2005החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
עובד - הגדרה - בן משפחה של בעל עסק02/04/2006החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
עובד - הגדרה - תעסוקה מוגנת22/01/2006החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
עובד בשטח המפונה - בדיקת עיקר העבודה24/01/2007החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
עובד בשטח המפונה - יורשים ושאירים17/09/2006החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
עובד לשעבר - העסקה מחדש בחברה חדשה11/10/2005החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
עובד לשעבר - העתקת מקום מגורים18/02/2007החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
עובד לשעבר - התפטרות - יום קובע - קשר לפינוי18/10/2006החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
עובד לשעבר - התפטרות - כניסה לתוקף לאחר היום הקובע27/06/2005החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
עובד לשעבר - התפטרות או פיטורים27/09/2005החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
עובד לשעבר - התפטרות אחר היום הקובע - קשר סיבתי02/08/2006החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
עובד לשעבר - מעביד לא בשטח המפונה13/09/2005החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
עובד לשעבר - עסק ממשיך לפעול11/10/2005החלטות בעניין עובדים – דמי הסתגלות שכירים ובעלי עסק
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון