מסמכים חשובים

 

 

דוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרוןhttps://www.moag.gov.il/tnufa/mismahim_hashuvim/Pages/doch_veadat_hahakira.aspxדוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרוןדוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון
רשימת העסקים שאושר להם תשלום פיצוייםhttps://www.moag.gov.il/tnufa/mismahim_hashuvim/Pages/pizuim_laasakim.aspxרשימת העסקים שאושר להם תשלום פיצויים