חוזרים מנהל שו"ט

​​

מנהל השירותים הווטרינריים​​ (בפועל)​ד"ר מישל בלאיש
טלפון:​03-9681606, 03-9681612​
פקס:​03-9681641​
דוא"ל:​Cvo_vsah@moag.gov.il
משלוח דואר:​ת.ד. 12 בית-דגן, מיקוד 50250​

 

סגן מנהל השירותים הווטרינריים
ומנהל המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ​

סגן מנהל השירותים הווטרינריים
ומנהל יחידת שירותים וטרינריים בשדה - ד"ר תמיר גשן