2017

​​

 

 

דיווח המשך 1 ל- OIE שפעת סוסים – 8.8.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/susim8-8-17-1.aspxדיווח המשך 1 ל- OIE שפעת סוסים – 8.8.17
דיווח המשך 2 ל- OIE שפעת סוסים – 17.8.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/susim8-8-17-2.aspxדיווח המשך 2 ל- OIE שפעת סוסים – 17.8.17
דיווח דחוף שפעת סוסים - 16.7.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/shapaat_susim_16-07-2017.aspxדיווח דחוף שפעת סוסים - 16.7.17
הודעה דחופה ל-O.I.E נגיף האמנונים - 6.7.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/amnonim_-06-07-17.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E נגיף האמנונים - 6.7.17
הודעה דחופה ל-O.I.E סינדרום מערכת הרביה והנשימה בחזירים - 27.6.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/oie_hazirim_27-06-17.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E סינדרום מערכת הרביה והנשימה בחזירים - 27.6.17
הודעת המשך 3 ל-O.I.E - אלח דם מדמם 24.6.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/elech_dam_3_24-06-17.aspxהודעת המשך 3 ל-O.I.E - אלח דם מדמם 24.6.17
הודעת המשך 5 ל-O.I.E אבעבועות צאן –24.6.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/ababuot_tzon_5-24-06-17.aspxהודעת המשך 5 ל-O.I.E אבעבועות צאן –24.6.17
הודעת המשך 3 ל-O.I.E פה וטלפיים – 24.6.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/pe_tlafaim_3_24-06-17.aspxהודעת המשך 3 ל-O.I.E פה וטלפיים – 24.6.17
הודעה 1 ל-O.I.E פה וטלפיים זן Ohttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/pe_tlafaim_o_1.aspxהודעה 1 ל-O.I.E פה וטלפיים זן O
הודעת המשך 4 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 7.6.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/ababuot_tzon_07-06-17.aspxהודעת המשך 4 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 7.6.17
הודעה דחופה ל-O.I.E דבר צאן – 7.6.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/dever_tzon_07-06-17.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E דבר צאן – 7.6.17
הודעה ל-O.I.E פה וטלפיים זן Ohttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/pe_tlafaim_-o_7-6-17.aspxהודעה ל-O.I.E פה וטלפיים זן O
הודעת המשך ל-O.I.E נגיף האמנונים – 4.6.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/amnonim-04-06-17.aspxהודעת המשך ל-O.I.E נגיף האמנונים – 4.6.17
הודעת המשך 2 ל-O.I.E פה וטלפיים – 4.6.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/pe_tlafaim_04-06-17.aspxהודעת המשך 2 ל-O.I.E פה וטלפיים – 4.6.17
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים – 25.5.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/pe_tlafaim_-25-05-17.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים – 25.5.17
הודעה דחופה ל-O.I.E נגיף האמנונים – 21.5.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/immediate-notification-TILV-21-05-17.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E נגיף האמנונים – 21.5.17
הודעה דחופה ל-O.I.E פה וטלפיים – 8.5.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/pe_tlafaim_08-05-17.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E פה וטלפיים – 8.5.17
הודעת המשך ל-O.I.E - אלח דם מדמם 26.4.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/elech_dam_26-04-17.aspxהודעת המשך ל-O.I.E - אלח דם מדמם 26.4.17
הודעת סיום ל-O.I.E פה וטלפיים – 8.4.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/sofi_pe_tlafaim_oie_08-04-17.aspxהודעת סיום ל-O.I.E פה וטלפיים – 8.4.17
הודעת המשך 3 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 18.4.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/ababuot_tzon_3_oie-18-04-17.aspxהודעת המשך 3 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 18.4.17
הודעת המשך 2 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 8.4.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/oie_2_ababuot_08-04-17.aspxהודעת המשך 2 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 8.4.17
הודעת המשך ל-O.I.E - אלח דם מדמם 8.4.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/immediate-notification---Haemorrhagic-Septicaemia-05-03-170309-7073.aspxהודעת המשך ל-O.I.E - אלח דם מדמם 8.4.17
הודעת מסכמת ל-O.I.E שפעת העופות - 8.4.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/H5N8-17-02-17.aspxהודעת מסכמת ל-O.I.E שפעת העופות - 8.4.17
דיווח המשך 32 ל-O.I.E ניוקסל - 21.3.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/newcastle_19.7.16.aspxדיווח המשך 32 ל-O.I.E ניוקסל - 21.3.17דיווח המשך 29 ל-O.I.E ניוקסל - 19.7.16
הודעת המשך 1 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 5.3.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/ababuot_tzon--23-02-17.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 5.3.17