2019

​​

 

 

הודעת המשך 4 ל-O.I.E, קטרת העור - 31.10.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_4_31-10-19.aspxהודעת המשך 4 ל-O.I.E, קטרת העור - 31.10.19
הודעת המשך 1 ל-O.I.E דבר צאן - 29.10.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/dever_tzon1_29-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E דבר צאן - 29.10.19
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים
דיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_17-9-19.aspxדיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19
הודעה דחופה ל-O.I.E פה וטלפיים - 7.8.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/Immediate-notification-FMD-07-08-19.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E פה וטלפיים - 7.8.19
הודעה דחופה ל-O.I.E, דבר צאן - 24.7.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/dever_tzon_24-07-19.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E, דבר צאן - 24.7.19
הודעת המשך 2 ל-O.I.E קטרת העור - 14.7.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_2_14-07-19.aspxהודעת המשך 2 ל-O.I.E קטרת העור - 14.7.19
הודעת המשך ל-O.I.E 1 מיקובקטריום בוביס - 14.7.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/Mycobacterium-bovis-14-07-19.aspxהודעת המשך ל-O.I.E 1 מיקובקטריום בוביס - 14.7.19
הודעה סופית ל-O.I.E פה וטלפיים - 10.7.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_10-07-2019.aspxהודעה סופית ל-O.I.E פה וטלפיים - 10.7.19
הודעה דחופה ל-O.I.E בנושא קטרת העור - 3.6.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_-03-06-19.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E בנושא קטרת העור - 3.6.19
הודעת המשך מספר 39 ל-O.I.E ניוקסל - 26.5.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/newcastle_26-05-2019.aspxהודעת המשך מספר 39 ל-O.I.E ניוקסל - 26.5.19
הודעה דחופה ל-O.I.E פה וטלפיים - 9.5.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_09-05-2019.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E פה וטלפיים - 9.5.19
דיווח המשך 3 לO.I.E דבר צאן - 4.5.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/dever_tzon_4-5-19.aspxדיווח המשך 3 לO.I.E דבר צאן - 4.5.19
הודעת המשך 1 לO.I.E מיקובקטריום קפרי - 4.5.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/Mycobacterium_4-5-19.aspxהודעת המשך 1 לO.I.E מיקובקטריום קפרי - 4.5.19
דיווח המשך 9 ל-OI.E פה וטלפיים - 4.5.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_5-4-19.aspxדיווח המשך 9 ל-OI.E פה וטלפיים - 4.5.19
דיווח דחוף ל-O.I.E, שפעת העופות - 25.4.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/shapaat_ofot_-25-04-19.aspxדיווח דחוף ל-O.I.E, שפעת העופות - 25.4.19
הודעה דחופה ל-O.I.E מיקובקטריום בוביס - 3.4.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/immediate-notification-Mycobacterium-bovis-03-04-19.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E מיקובקטריום בוביס - 3.4.19
הודעת המשך 38 לOIE ניוקסל - 18.2.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/newcastle_38_18-2-19.aspxהודעת המשך 38 לOIE ניוקסל - 18.2.19
דיווח המשך 8 ל- O.I.E פה וטלפיים - 13.2.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_13-02-19.aspxדיווח המשך 8 ל- O.I.E פה וטלפיים - 13.2.19
הודעה דחופה ל-O.I.E שחפת - 8.2.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/shahefet-08-02-19.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E שחפת - 8.2.19
דיווח סופי 11 ל-OIE, אבעבועות צאן - 24.1.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/ababuot_tzon_24-1-19.aspxדיווח סופי 11 ל-OIE, אבעבועות צאן - 24.1.19
דיווח המשך ל- OIE, דבר צאן - 24.1.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/dever_tzon_24-1-19.aspxדיווח המשך ל- OIE, דבר צאן - 24.1.19
הודעת המשך ל-O.I.E ניוקסל 37 - 2.1.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/newcastle_37_2-1-18.aspxהודעת המשך ל-O.I.E ניוקסל 37 - 2.1.18
דיווח המשך לO.I.E פה וטלפיים 6 - 3.1.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_6-03-01-18.aspxדיווח המשך לO.I.E פה וטלפיים 6 - 3.1.18