2020

​​

 

 

הודעה דחופה ל- O.I.E מחלה דימומית אפיזואוטית - 17.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Immediate-notification-EHDV-17-11-20.aspxהודעה דחופה ל- O.I.E מחלה דימומית אפיזואוטית - 17.11.20
דיווח המשך מספר 1 לO.I.E - מחלה דימומית אפיזואוטית - 19.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-1-EHDV-19-11-20.aspxדיווח המשך מספר 1 לO.I.E - מחלה דימומית אפיזואוטית - 19.11.20
דיווח המשך H5N8 מספר 8 ל-OIE מתאריך 5.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/דיווח-המשך-H5N8-מספר-8-ל-OIE-מתאריך-5-11-20.aspxדיווח המשך H5N8 מספר 8 ל-OIE מתאריך 5.11.20
דיווח המשך H5N8 מספר 7 ל-OIE מתאריך 4.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/7-H5N8-04-11-20.aspxדיווח המשך H5N8 מספר 7 ל-OIE מתאריך 4.11.20
דיווח המשך H5N8 מספר 6 ל-OIE, תאריך - 6.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/H5N8-06-11-20.aspxדיווח המשך H5N8 מספר 6 ל-OIE, תאריך - 6.11.20
הודעת המשך מספר 3 ל-OIE שפעת H5N8 בעופות בר - 29.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/ofot_bar_3-H5N8--29-10-20.aspxהודעת המשך מספר 3 ל-OIE שפעת H5N8 בעופות בר - 29.10.20
דיווח המשך H5N8 ל-OIE מספר 5 - 29.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/H5N8-29-10-20.aspxדיווח המשך H5N8 ל-OIE מספר 5 - 29.10.20
הודעת המשך מספר 2 ל-OIE שפעת H5N8 בעופות בר - 26.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/2-H5N8-ofot_bar_-26-10-20.aspxהודעת המשך מספר 2 ל-OIE שפעת H5N8 בעופות בר - 26.10.20
הודעת המשך H5N8 מספר 4 ל-OIE תאריך - 26.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-2-H5N8-wild-animals-26-10-20.aspxהודעת המשך H5N8 מספר 4 ל-OIE תאריך - 26.10.20
H5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-2-H5N8-15-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20
הודעת המשך 1 H5N8 בעופות בר 19.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-1-H5N8-wild-animals-19-10-20.aspxהודעת המשך 1 H5N8 בעופות בר 19.10.20
H5N8 דיווח המשך 3 לOIE תאריך - 19.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-3-H5N8-19-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך 3 לOIE תאריך - 19.10.20
H5N8 דיווח המשך מספר 2 ל-OIE מתאריך- 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/H5N8-15-10-20.aspx H5N8 דיווח המשך מספר 2 ל-OIE מתאריך- 15.10.20
H5N8 דיווח המשך מספר 1 לOIE מתאריך - 14.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/ofot_bar_1_H5N8-14-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך מספר 1 לOIE מתאריך - 14.10.20
הודעה דחופה ל-OIE אירוע H5N8 בעופות בר - 14.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/H5N8-ofot_bar_of_t_14-10-20.aspx הודעה דחופה ל-OIE אירוע H5N8 בעופות בר - 14.10.20
הודעה דחופה לOIE שפעת עופות 13.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/shapaat_ofot-H5N8-13-10-20.aspxהודעה דחופה לOIE שפעת עופות 13.10.20
דיווח המשך 1 - סופי דבר צאן 13.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/dever_tzon_13-10-20.aspxדיווח המשך 1 - סופי דבר צאן 13.10.20
הודעת המשך 3 ל-O.I.E מיקובקטריום בוביס - 21.4.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-3-Mycobacterium-bovis-21-04-20.aspxהודעת המשך 3 ל-O.I.E מיקובקטריום בוביס - 21.4.20
דיווח המשך 1 ל-O.I.E, שפעת העופות - 19.3.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/shapaat_ofot_1_19-03-20.aspxדיווח המשך 1 ל-O.I.E, שפעת העופות - 19.3.20
דיווח 5 ל-O.I.E קטרת העור - 19.3.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/kateret_or_5_-19-03-20.aspxדיווח 5 ל-O.I.E קטרת העור - 19.3.20
הודעה דחופה ל-O.I.E שפעת עופות בגילגל - 11.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/shapaat_ofot_01-02-20.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E שפעת עופות בגילגל - 11.2.20
הודעה דחופה לO.I.E דבר צאן - 6.8.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/dever-tzon-6-8-20.aspxהודעה דחופה לO.I.E דבר צאן - 6.8.20