מאגר מחלות בעלי חיים

​​​שם המחלה בעבריתגחלת (צורה עורית), גמרת (צורה מערכתית)
שם המחלה באנגליתAnthrax
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת
אטיולוגיה (הגורם)Bacillus anthracis
תפוצה בעולםכלל עולמית
תפוצה בישראלרמת הגולן, אזור לכיש
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראל2014
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםעורי, אנטרי, נשימתי
סוגי בעלי חיים נפגעיםיונקים, בעיקר מעלי גרה ועופות גדולים (יענים)
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםטורפים, חרקים מוצצי דם
סימנים קליניים בבעלי חיים

מוות אפשרי בכל בעלי החיים.
מעלי גרה: מוות פתאומי, חום במקרים פחות חריפים.

סוסים: קוליק.
טורפים וחזירים: בצקות באזור הראש עם אפשרות חנק.

מקור ההדבקהנבגים מהסביבה, אכילת פגר מזוהם, חרקים מוצצי דם
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםאין העברה ישירה אלא על ידי זיהום הסביבה בנבגים או חרקים מוצצי דם
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין העברה ישירה אלא על ידי זיהום הסביבה בנבגים
שיטות אבחון המחלהתרבית, מורפולגיה של החיידק, PCR
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. פיקוח כללי – השגחה כללית של רופאים וטרינרים בשדה
2. חיסון שוטף
3.טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה
4. בקרה על פרוקי רגלים כגון ריסוסים, שחרור פרוקי רגלים מעוקרים וכו'
הערותהיארעות המחלה בישראל נמצא במגמת ירידה זה שנים רבות. כיום נצפים מקרים בודדים כל מספר שנים.
מחסנים עדרים באזורים אנדמיים משך 10 שנים לאחר האירוע האחרון. 
היות והתרכיב חי אין אפשרות לטפל בזמן החיסון באנטיביוטיקה.
לא ברור האם קיימת בישראל אוכלוסיית חרקים שיכולה להעביר את המחלה.