מאגר מחלות בעלי חיים

​​שם המחלה בעבריתשחפת הבקר
שם המחלה באנגליתBovine Tuberculosis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה חמורה העלולה לסכן אוכלוסיה רחבה
אטיולוגיה (הגורם)Mycobacterium bovis
תפוצה בעולםבמרבית העולם
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלשנת 1999
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםכן. מחלת ריאות
סוגי בעלי חיים נפגעים

שונים

 

סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםשונים
סימנים קליניים בבעלי חייםדלקות ריאות, פגיעה באברים שונים, זיהום מערכתי
מקור ההדבקהמגע ישיר עם חיות נגועות, חיידקים בסביבה
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםישיר, זיהום סביבתי, הפרשות (כולל חלב)
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםישיר, זיהום סביבתי, הפרשות (כולל חלב)
שיטות אבחון המחלהמיקרוסקופיה, תרביות, PCR
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן, במעבדת ייחוס של משרד הבריאות באבו כביר
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. עריכת מבחנים אבחוניים באופן סיסטמתי בכל רחבי הארץ
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
4. פיקוח ממוקד - ביצוע פיקוח ובדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד)
5. השמדת העדר שנמצאה בו המחלה
6. איסור חיסון
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהמעקב באמצעות מבחני טוברקולין לכל עדר הבקר והשמדת חיות חיוביות. במקרה של עדר נגוע, הוא מושמד