מאגר מחלות בעלי חיים

​שם המחלה בעבריתדלקת מדבקת של קרום החזה
שם המחלה באנגליתCBPP - Contagious Bovine Pleuropneumonia
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה אך מהווה סכנה ממשית לחקלאות הישראלית
אטיולוגיה (הגורם)Mycoplasma mycoides subsp. mycoides small colony-SC
​תפוצה בעולםאפריקה, כרגע לא נמצא באירופה
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראל1941
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםבקר
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםבקר מהבר וגמלים
סימנים קליניים בבעלי חייםפגיעה במערכת הנשימה. בצעירים דלקות פרקים
מקור ההדבקהבקר
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםאוויר, מגע
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהIMF, PCR
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?
Department of Statutory and Exotic
Bacterial Diseases, Veterinary Laboratories Agency (Weybridge) Surrey, UK
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. השמדת העדר שנמצאה בו המחלה