מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתקדחת השקע האפריקאי
שם המחלה באנגליתRift valley Fever
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה חמורה העלולה לסכן אוכלוסיה רחבה
אטיולוגיה (הגורם)נגיף, משפחת בוניהוירידה גנוס פלבווירוס
תפוצה בעולםאפריקה בעקר המשוונית אך מופיעה מזמן לזמן בדרום אפריקה סודן ומצרים ובעבר הלא רחוק חדרה לתימן וערב הסעודית
תפוצה בישראללא קיימת
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםמחלה המורגית עם תופעות שפעת
סוגי בעלי חיים נפגעיםבקר, צאן, במיוחד צעירים, בופלו, גורי כלבים וחתולים, קופים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםסוסים, כלבים, חתולים, קופים
סימנים קליניים בבעלי חייםטמפ' גבוהה, חולשה, מוות. הקאות, הפרשות מוקופורולנטיות, הפלות (קרוב ל- 100%), שילשול דמי
מקור ההדבקהמועבר על ידי יתושים למינהם
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםיתושים
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםיתושים, ארוסולים ומגע עם הפרשות ואיברים פנימיים
שיטות אבחון המחלהקלינית, PCR, סרולוגית HI, ואליזה
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לבמצרים / קניה
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ
1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול.
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה. 
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים וטרינרים בשדה.
4. השמדת העדר שנמצאה בו המחלה.
5. חיסון בעת אירוע.
6. בקרה על פרוקי רגלים כגון ריסוסים, שחרור פרוקי רגלים מעוקרים וכו'.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהמעקב קליני ומעקב אחר אירועים במדינות שכנות​