מאגר מחלות בעלי חיים

​​

שם המחלה בעבריתעכברת
שם המחלה באנגליתLeptospirosis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת
אטיולוגיה (הגורם)Leptospira spp
תפוצה בעולםכלל עולמי
תפוצה בישראל
יש עדרי בקר נגועים, לאחרונה התגלה סרובר פומונה בבקר​
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםחום, צהבת, הפטיטיס, כשל כליתי, תופעות ניאורולוגיות.
סוגי בעלי חיים נפגעיםכלל היונקים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםמכרסמים, חיות אחרות בהתאם לסרובר
סימנים קליניים בבעלי חייםדימומים, כשל כליתי, כשל כבד, פגיעה בעובר-הפלה
מקור ההדבקהשתן של בעלי חיים או אדם נגוע, מקורות מים מזוהמים
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםשתן, מקורות מים מזוהמים
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםשתן, מקורות מים מזוהמים
שיטות אבחון המחלהסרולוגיה (מבחן הצמדה מיקרוסקופית), ELISA, PCR, אימונופלואורוסנציה, בידוד
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, מעבדות ייחוס של WHO 
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
4. פיקוח ממוקד – ביצוע פיקוח ו​בדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד)
5. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
6. חיסון בעת אירוע
7. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה - אנטיביוטיקה
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהשיטות ממשקיות בעדרי בקר, הדברת מכרסמים
הערותלפטוספירה אינטרוגנס סרובר פומונה בוערה בארץ בשנת 2006​