מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתאגלקטיא מדבקת
שם המחלה באנגליתContagious agalactia
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Mycoplasma agalactiae
תפוצה בעולםרוב ארצות אירופה, אפריקה, אסיה, הודו, אוסטרליה, המזרח התיכון צפון אמריקה וארצות הים התיכון.
תפוצה בישראלכל הארץ.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת​
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםכבשים ועיזים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםכבשים ועיזים.
סימנים קליניים בבעלי חייםדלקות עטין, דלקות פרקים, דלקות עיניים ודלקות ראות.
מקור ההדבקהנשאיות של החיידק.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםדרך החלב, בארוסול, מגע ישיר.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהבקטריולוגיה, סרולוגיה.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. עריכת מבחנים אבחוניים באופן סיסטמתי בכל רחבי הארץ 
4. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
5. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
6. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים).
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותההסגרים על עדרים נגועים.​