מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתשלבקת עונתית של קרפיונאים
שם המחלה באנגליתKOI HERPESVIRUS KHV
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)HERPESVIRUS
תפוצה בעולםצפון אמריקה, דרום-מזרח אסיה, אירופה.
תפוצה בישראלקיימת בלהקות רבות.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםקרפיון מצוי וקרפיון נוי (קוי).
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קליניים-
סימנים קליניים בבעלי חייםדימומים עוריים, נגעי זימים, תמותות.
מקור ההדבקהדגים חולים ודגים נשאים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםישירה.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהבידוד נגיף.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. עריכת מבחנים אבחוניים באופן סיסטמתי בכל רחבי הארץ 
4. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
5. השמדת העדר שנמצאה בו המחלה.במקרים שהמשק הוצהר כחופשי מהמחלה
6. חלוקת הארץ לאזורים נגועים ולא נגועים
7. איסור חיסון במשקים חופשיים.​​