מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתברוצלוזיס
שם המחלה באנגליתBrucellosis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת.
אטיולוגיה (הגורם)Brucella melitensis
תפוצה בעולםאזור הים התיכון כולל דרום אירופה. מערב ומרכז אסיה. מקסיקו ומדינות במרכז ודרום אמריקה. אפריקה.
תפוצה בישראלכל הארץ.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםמחלה חמורה וממושכת. הפלות, אורכיטיס, חום, הזעות, כאבי שרירים.
סוגי בעלי חיים נפגעיםכבשים, עיזים, פרות.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםכבשים ועיזים.
סימנים קליניים בבעלי חייםהפלות בהריון מאוחר (חודש חמישי).
מקור ההדבקהבעלי חיים נשאים של החיידק.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםהדבקה ברחם, ולד נגוע השליה שלו ונוזלי ההמלטה, קולוסטרום וחלב נגועים.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםבעת סיוע בהמלטות​
שיטות אבחון המחלהבקטריולוגיה, סרולוגיה.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. עריכת מבחנים אבחוניים באופן סיסטמתי בכל רחבי הארץ 
4. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
5. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
6. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים)
7. חיסון שוטף.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהתוכנית בעור ארצית.​