מאגר מחלות בעלי חיים


שם המחלה בעבריתהפלה אנזואוטית בכבשים / כלמידיה
שם המחלה באנגליתEnzootic abortion of ewes
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת.
אטיולוגיה (הגורם)Chlamydophila abortus
תפוצה בעולםאירופה, ארה"ב וארצות נוספות.
תפוצה בישראלכל הארץ
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםמחלות דרכי נשימה, הפלה בנשים בהריון.
סוגי בעלי חיים נפגעיםכבשים ועיזים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםכבשים ועיזים.
סימנים קליניים בבעלי חייםהפלה, המלטת ולדות מתים, ולדות חלשים.
מקור ההדבקהבעל חיים שהוא נשא של המחלה.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםמגע עם שליה והפרשות רחם.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםבעת ביצוע המלטות במגע ישיר ו/או בארוסול.
שיטות אבחון המחלהסרולוגיה, בקטריולוגיה.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. חיסון שוטף 
4. חיסון שוטף (פרטי)
5. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה​