מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתדלקת מדבקת של הקיבה והמעי
שם המחלה באנגליתTransmissible gastro enteritis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חיים

- מחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.

- לענף החזירים בלבד.

אטיולוגיה (הגורם)נגיף TGEV ממשפחת הקורונה.
תפוצה בעולםבכל ארצות העולם בהן קיים גידול חזירים.
תפוצה בישראל​קיימת
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםאין
סוגי בעלי חיים נפגעיםחזירים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםלא ידוע, חזירים שהחלימו או נשאי נגיף עם אלימות נמוכה.
סימנים קליניים בבעלי חייםהקאות חולפות, שילשול חריף ומסריח העלול בגורים להכיל קרישי דם. ירידה חריפה במשקל גוף. התייבשות. מוות תוך 2-7 ימים עלול להגיע ל- 100% מהשגר. 
בחזירים בוגרים- חוסר תיאבון, שלשול, דלקת עטין.
מקור ההדבקהחזירים חולים או נגועים, פסולת מטבחים נגועה.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםצואה, חלב מחזירות נגועות, חיות בית/משק המשמשות כמעבירות.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהIHC, PCR לזיהוי הנגיף, סרולוגיה אליזה לזיהוי נוגדנים.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, באיטליה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהאין בארץ חיסון מתאים ויעיל.
הערותהמחלה גורמת נזק רב לענף גידול החזירים בצפון הארץ.​