מאגר מחלות בעלי חיים

​שם המחלה בעבריתדלקת מנוונת של האף בחזיר
שם המחלה באנגלית Progressive/Non-progressive Atrophic Rhinitis (PAR/NPAR)
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Pasteurella multocida (PAR), Bordetella bronchiseptica (NPAR)
תפוצה בעולםכלל עולמית.
תפוצה בישראללא דווח.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראללא​
מחלה רשומה ב-OIEלא
מופע בבני אדםאין
סוגי בעלי חיים נפגעיםחזירים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםחזירים
סימנים קליניים בבעלי חייםנמק טורבינאטים, עיוות האף בחזירים.
מקור ההדבקהחזירים נשאים, אנדוגני.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםישירה.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהקליניקה ותרבות החיידקים.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח ממוקד - ביצוע פיקוח ובדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד)
3. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה.
הערותהיות ושני החיידקים יכולים להמצא בדרכי הנשימה העליונות של חזירים בריאים, האבחון הוא קליני עם אימות בקטריולוגי.