מאגר מחלות בעלי חיים


שם המחלה בעבריתדלקת המוח וחוט השדרה בקלוטי פרסה
שם המחלה באנגליתEastern and Western equine encephalomyelitis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם) Eastern and Western equine encephalomyelitis virus (alpha virus)
תפוצה בעולםארה"ב, קנדה
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלעיתים נדירות. מסימני שפעת עד סימני דלקת מוח ומוות.
סוגי בעלי חיים נפגעיםסוסיים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםיתושים ועופות.
סימנים קליניים בבעלי חייםחום, דכאון, סימנים עצביים (EEE מופע קליני קשה יותר בהשוואה ל- WEE)  
EEE אחוזי תמותה גבוהים, WEE אחוזי תמותה נמוכים עד 30%​.
מקור ההדבקהיתושים נגועים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםמעגל חיים של יתוש - ציפורים כאשר סוסים ובני אדם מהווים dead end מבחינת הדבקה.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםעקיצה של יתוש.
שיטות אבחון המחלה בידוד הנגיף ואבחון בשיטת CFואימונופלורסנציה ו- ELISA.
אפשרות אבחון במכון הווטרינרילא
אפשרות אבחון בחו"לכן, ב-  אנגליה. weybridge
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. בקרה על פרוקי רגלים כגון ריסוסים, שחרור פרוקי רגלים מעוקרים וכו'.​