מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתדלקת הריאות והאף בסוסים
שם המחלה באנגליתEquine rhinopneumonitis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Equine herpes virus -1
תפוצה בעולםכלל עולמית.
תפוצה בישראלנדיר​
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראל2013​
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםסוסים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםאין.
סימנים קליניים בבעלי חייםמחלת נשימה, הפלות וסימנים עצביים.
מקור ההדבקהרסס אוויר ממחלת נשימה או מנפל שהופל המכיל כמות גבוהה של נגיף.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםרסס אוויר.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין.
שיטות אבחון המחלהבידוד נגיף, PCR , SNT
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, ב- weybridge אנגליה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
4. חיסון שוטף.​